Upp till 50 % RABATT i hela butiken idag!

Användarvillkor

ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av Exquisite Aromas. På hela sidan hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Exquisite Aroms . Exquisite Aromas erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer hänvisas till häri och/eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR NETBUTIK
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor och att du har gett oss ditt samtycke till tillåt någon av dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär.
Ett brott mot eller brott mot något av Villkoren kommer att resultera i ett omedelbart uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra service till vem som helst av vilken anledning som helst.
Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss .
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET
Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna sida när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår sida. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER
Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande när som helst.
Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.
Vi har ansträngt oss för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller erhållit kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 - RIKTIGHETEN I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, tycks läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, läs vår returpolicy.

AVSNITT 7 - TILLVALSVERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input över.
Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg "i befintligt skick" och "såsom tillgängliga" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd. Vi ska inte ha något som helst ansvar som uppstår från eller relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på din egen risk och ditt eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg tillhandahålls av den eller de relevanta tredjepartsleverantörerna.
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TREDJE PART
Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredjepartens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INKOMST
Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, med post eller på annat sätt (sammantaget "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsningar, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga (1) att hålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) att svara på eventuella kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande avgör är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor .
Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 – PERSONUPPGIFTER
Ditt inlämnande av personlig information via butiken styrs av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 - FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDERLÄTEN
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) .
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR
Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i några olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spam, nätfiska, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING
Vi garanterar, representerar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan meddelande till dig.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängliga" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådd, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
Under inga omständigheter ska Exquisite Aromas, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, speciell, eller följdskador av något slag, inklusive, men inte begränsat till förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsten eller alla produkter som anskaffats med hjälp av tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

MED AVSEENDE PÅ INNEHÅLL SOM RELATERAR TILL HÄLSA & WELLNESS PÅ WEBBPLATSEN:

Den här webbplatsen erbjuder alternativ hälso- och aromaterapiinformation och är endast utformad för utbildningsändamål. Du bör inte lita på denna information som en ersättning för, och inte heller ersätter den, professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Om du har några funderingar eller frågor om din hälsa bör du alltid rådgöra med en läkare eller annan vårdpersonal. Ignorera, undvik eller fördröja inte att få medicinska eller hälsorelaterade råd från din sjukvårdspersonal på grund av något du kan ha läst på den här webbplatsen. Användningen av all information som tillhandahålls på denna webbplats sker helt på egen risk.

Inget som anges eller publiceras på den här webbplatsen eller som är tillgängligt via någon tjänst är avsett att vara, och får inte anses vara, utövandet av medicinsk eller rådgivningsvård. I detta avtal omfattar utövandet av medicin och rådgivning, utan begränsning, psykiatri, psykologi, psykoterapi eller tillhandahållande av hälsovårdsbehandling, instruktioner, diagnos, prognos eller råd.

AVSNITT 14 - ERSÄTTNING
Du samtycker till att skadeslösa, försvara och hålla Exquisite Aromas och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda ofarliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom referens, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 - AVSKÄRBARHET
I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa villkor för Delgivning ska ett sådant beslut inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några andra återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING
Parternas skyldigheter och skulder som ådragits före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor gäller om inte och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du enligt vår egen bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon av villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla förfallna belopp till och med datum för uppsägning; och/eller kan därför neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET
Underlåtenhet av oss att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftregler som publicerats av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag , vare sig det är muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den som utarbetar.

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska styras av och tolkas i enlighet med Kanadas lagar.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR
Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att eventuella ändringar har publicerats i dessa användarvillkor innebär att du accepterar dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på support@exquisitearomas.com.

AVSNITT 21 - MARKNADSFÖRINGSPROGRAM FÖR MOBIL MEDDELANDE SMS/MMS

Exquisite Aromas (hädanefter, "Vi", "Oss," "Våra") erbjuder ett mobilmeddelandeprogram ("Programmet") som du samtycker till att använda och delta i i enlighet med dessa Användarvillkor för Mobilmeddelanden och Sekretesspolicy ( Överenskommelsen"). Genom att delta i eller delta i något av våra program accepterar och godkänner du dessa villkor, inklusive, utan begränsning, ditt samtycke till att lösa eventuella tvister med oss genom bindande skiljedomsförfarande som endast är individuellt, enligt beskrivningen i "Tvistlösning" ” avsnitt nedan. Detta avtal är begränsat till programmet och är inte avsett att ändra andra villkor eller sekretesspolicy som kan styra förhållandet mellan dig och oss i andra sammanhang.

Användaropt-in: Programmet tillåter användare att ta emot SMS/MMS-mobilmeddelanden genom att bekräfta att delta i programmet, till exempel genom online- eller applikationsbaserade registreringsformulär. Oavsett vilken opt-in-metod du använde för att gå med i programmet, samtycker du till att detta avtal gäller för ditt deltagande i programmet. Genom att delta i programmet samtycker du till att ta emot automatiskt uppringda eller förinspelade marknadsföringsmobilmeddelanden på telefonnumret som är kopplat till din opt-in, och du förstår att samtycke inte krävs för att göra något köp från oss. Även om du samtycker till att ta emot meddelanden som skickas med en automatisk uppringare, ska det föregående inte tolkas som att antyda eller antyda att något eller alla av våra mobilmeddelanden skickas med ett automatiskt telefonuppringningssystem ("ATDS" eller "autouppringning"). Meddelande- och datahastigheter kan tillkomma.

Användaren väljer bort: Om du inte vill fortsätta delta i programmet eller inte längre accepterar detta avtal, samtycker du till att svara STOPPA, AVSLUTA, AVBRYTA, AVSLUTA eller AVSLUTA på alla mobilmeddelanden från oss för att välja bort Program. Du kan få ytterligare ett mobilmeddelande som bekräftar ditt beslut att välja bort det. Du förstår och samtycker till att de föregående alternativen är de enda rimliga metoderna att välja bort. Du förstår och samtycker också till att någon annan metod för att välja bort, inklusive, men inte begränsat till, sms-ord andra än de som anges ovan eller muntligt begära att en av våra anställda tar bort dig från vår lista, inte är ett rimligt sätt att välja bort .

Skyldighet att meddela och gottgöra: Om du vid något tillfälle avser att sluta använda mobiltelefonnumret som har använts för att prenumerera på programmet, inklusive att säga upp din serviceplan eller sälja eller överföra telefonnumret till en annan part, samtycker du till att du kommer att slutföra processen för att välja bort användare som anges ovan innan du avslutar din användning av mobiltelefonnumret. Du förstår och samtycker till att ditt avtal om att göra det är en väsentlig del av dessa villkor. Du samtycker vidare till att, om du slutar använda ditt mobiltelefonnummer utan att meddela oss om en sådan ändring, samtycker du till att du kommer att vara ansvarig för alla kostnader (inklusive advokatarvoden) och skulder som ådras av oss, eller någon part som hjälper till med leveransen av mobilmeddelandena, som ett resultat av anspråk från individ(er) som senare tilldelas det mobiltelefonnumret. Denna skyldighet och överenskommelse kommer att överleva varje uppsägning eller uppsägning av ditt avtal att delta i något av våra program.

DU GODKÄNNER ATT DU SKA ERSÄTTA, FÖRSVARA OCH HÅLLA OSS OSKADLIGA FRÅN EVENTUELLA ANSVAR ELLER ANSVAR SOM RESULTAT AV DIN UNDERLÅTENHET ATT MEDDELA OSS OM EN ÄNDRING I INFORMATIONEN DU HAR GITT, INKLUSIVE EVENTUELLA ANSVAR ELLER ANSVARSANSVAR.7C. § 227, et seq., ELLER LIKNANDE STATS- OCH FEDERALA LAGAR, OCH EVENTUELLA REGLER UNDER DÄR RESULTAT FRÅN OSS SOM FÖRSÖKAR KONTAKTA DIG PÅ MOBILNUMMER DU anger.

Programbeskrivning: Utan att begränsa programmets omfattning kan användare som väljer att delta i programmet förvänta sig att få meddelanden om marknadsföring och försäljning av digitala och fysiska produkter, tjänster och evenemang.

Kostnad och frekvens: Meddelande- och dataavgifter kan tillkomma. Programmet involverar återkommande mobilmeddelanden, och ytterligare mobilmeddelanden kan skickas med jämna mellanrum baserat på din interaktion med oss.

Supportinstruktioner: För support angående programmet, sms:a "HJÄLP" till numret du fick meddelanden från eller mejla oss på support@exquisitearomas.com. Observera att användningen av denna e-postadress inte är en acceptabel metod för att välja bort programmet. Opt-outs måste lämnas in i enlighet med de förfaranden som anges ovan.

MMS-avslöjande: Programmet kommer att skicka SMS TM (avslutande meddelanden) om din mobila enhet inte stöder MMS-meddelanden.

Vår garantifriskrivning: Programmet erbjuds i befintligt skick och kanske inte är tillgängligt i alla områden vid alla tidpunkter och kanske inte fortsätter att fungera i händelse av produkt, programvara, täckning eller andra ändringar som görs av din trådlösa bärare. Vi kommer inte att hållas ansvariga för några förseningar eller misslyckanden i mottagandet av mobilmeddelanden som är kopplade till detta program. Leverans av mobilmeddelanden är föremål för effektiv överföring från din leverantör av trådlösa tjänster/nätoperatör och ligger utanför vår kontroll. T-Mobile ansvarar inte för försenade eller ej levererade mobilmeddelanden.

Deltagarekrav: Du måste ha en egen trådlös enhet som kan skicka meddelanden i två riktningar, använda en deltagande trådlös operatör och vara abonnent på trådlösa tjänster med textmeddelandetjänst. Inte alla mobiltelefonleverantörer har den nödvändiga tjänsten för att delta. Kontrollera telefonens funktioner för specifika textmeddelandeinstruktioner.

Åldersbegränsning: Du får inte använda eller engagera dig i plattformen om du är under tretton (13) år. Om du använder eller engagerar dig i plattformen och är mellan tretton (13) och arton (18) år, måste du ha din förälders eller vårdnadshavares tillstånd att göra det. Genom att använda eller engagera dig i plattformen erkänner och samtycker du till att du inte är under tretton (13) år, är mellan tretton (13) och arton (18) och har din förälders eller vårdnadshavares tillstånd att använda eller engagera sig i plattformen, eller är i vuxen ålder i din jurisdiktion. Genom att använda eller engagera dig i plattformen erkänner och samtycker du också till att du enligt din jurisdiktions tillämpliga lag har rätt att använda och/eller engagera dig i plattformen.

Förbjudet innehåll: Du bekräftar och samtycker till att inte skicka något förbjudet innehåll över plattformen. Förbjudet innehåll inkluderar:

Alla bedrägliga, ärekränkande, ärekränkande, skandalösa, hotfulla, trakasserande eller förföljande aktiviteter;
Stötande innehåll, inklusive svordomar, obscenitet, elakhet, våld, trångsynthet, hat och diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder;
Piratkopierade datorprogram, virus, maskar, trojanska hästar eller annan skadlig kod;
Alla produkter, tjänster eller kampanjer som är olagliga där sådan produkt, tjänst eller marknadsföring därav tas emot;
Allt innehåll som implicerar och/eller refererar till personlig hälsoinformation som är skyddad av Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”) eller Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (“HITEC”-lagen); och
Allt annat innehåll som är förbjudet enligt tillämplig lag i den jurisdiktion från vilken meddelandet skickas.
Tvistlösning: I händelse av att det finns en tvist, anspråk eller kontrovers mellan dig och oss, eller mellan dig och Stodge, LLC d/b/a Postscript eller någon annan tredjepartstjänsteleverantör som agerar på vår vägnar för att överföra mobilen meddelanden inom programmets räckvidd, som härrör från eller hänför sig till federala eller statliga lagstadgade anspråk, sedvanerättsanspråk, detta avtal eller brott, uppsägning, verkställighet, tolkning eller giltighet därav, inklusive fastställande av omfattningen eller tillämpligheten av detta. överenskommelse om att skilje, en sådan tvist, anspråk eller tvist kommer, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, att fastställas genom skiljedom i Calgary, Alberta inför en skiljedomare.

Parterna är överens om att överlämna tvisten till bindande skiljeförfarande i enlighet med de kommersiella skiljedomsreglerna från American Arbitration Association (“AAA”) som då gäller. Om inte annat anges häri, ska skiljemannen tillämpa de materiella lagarna i den federala rättskretsen där Exquisite Aromas huvudsakliga verksamhetsställe är belägen, utan hänsyn till dess lagkonfliktregler. Inom tio (10) kalenderdagar efter det att skiljekravet delgivits en part ska parterna gemensamt välja en skiljeman med minst fem års erfarenhet i den egenskapen och som har kunskap om och erfarenhet av tvistens föremål. Om parterna inte kommer överens om en skiljeman inom tio (10) kalenderdagar, kan en part begära att AAA ska utse en skiljeman, som måste uppfylla samma erfarenhetskrav. I händelse av en tvist ska skiljemannen besluta om verkställbarheten och tolkningen av detta skiljedomsavtal i enlighet med Federal Arbitration Act (“FAA”). Parterna är också överens om att AAA:s regler för nödåtgärder för skydd ska gälla i stället för att begära nödföreläggande från en domstol. Skiljemannens beslut ska vara slutgiltigt och bindande, och ingen part ska ha rätt att överklaga förutom de som anges i avsnitt 10 i FAA. Varje part ska stå för sin del av de arvoden som betalas för skiljemannen och förvaltningen av skiljeförfarandet; skiljemannen ska dock ha befogenhet att beordra en part att betala hela eller delar av sådana avgifter som en del av ett välmotiverat beslut. Parterna är överens om att skiljemannen ska ha befogenhet att bevilja advokatarvoden endast i den utsträckning som uttryckligen godkänts av lag eller kontrakt. Skiljemannen ska inte ha någon befogenhet att utdöma straffskadestånd och varje part avsäger sig härmed rätten att begära eller återkräva straffskadestånd med avseende på en tvist som löses genom skiljedom. Parterna är överens om att enbart skilje medling på individuell basis, och detta avtal tillåter inte klassskiljeförfarande eller några anspråk som käranden eller gruppmedlemmar i något grupp- eller representativt skiljeförfarande. Förutom vad som krävs enligt lag får varken en part eller skiljemannen avslöja existensen, innehållet eller resultatet av någon skiljedom utan föregående skriftligt medgivande från båda parter, såvida inte för att skydda eller utöva en laglig rättighet. Om något villkor eller bestämmelse i detta avsnitt är ogiltigt, olagligt eller omöjligt att verkställa i någon jurisdiktion, ska sådan ogiltighet, olaglighet eller omöjlighet att verkställa någon annan term eller bestämmelse i detta avsnitt eller ogiltigförklara eller göra sådana villkor eller bestämmelse omöjliga i någon annan jurisdiktion. . Om en tvist av någon anledning fortsätter i domstol snarare än i skiljedom, avsäger sig parterna härmed all rätt till en juryrättegång. Denna skiljedomsbestämmelse ska överleva varje uppsägning eller uppsägning av ditt avtal att delta i något av våra program.

Övrigt: Du garanterar och intygar för oss att du har alla nödvändiga rättigheter, befogenheter och befogenheter att acceptera dessa villkor och utföra dina skyldigheter enligt detta avtal, och ingenting i detta avtal eller i utförandet av sådana skyldigheter kommer att innebära att du bryter mot någon annat avtal eller förpliktelse. Endera partens underlåtenhet att i något avseende utöva någon av de rättigheter som anges häri kommer inte att betraktas som ett avstående från några ytterligare rättigheter nedan. Om någon bestämmelse i detta avtal visar sig vara omöjlig att verkställa eller ogiltig, kommer denna bestämmelse att begränsas eller elimineras i den minsta omfattning som är nödvändig så att detta avtal annars förblir i full kraft och effekt och kan verkställas. Alla nya funktioner, ändringar, uppdateringar eller förbättringar av programmet ska omfattas av detta avtal om inte annat uttryckligen anges skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra detta avtal då och då. Alla uppdateringar av detta avtal ska meddelas dig. Du erkänner ditt ansvar att granska detta avtal då och då och att vara medveten om sådana ändringar. Genom att fortsätta att delta i programmet efter sådana ändringar accepterar du detta avtal, i dess modifierade form.

 

Gratis frakt
30 dagars garanti
Responsiv kundtjänst
100 % rena eteriska oljor