Do 50% ZNIŻKI w całym sklepie już dziś!

Warunki usługi

PRZEGLĄD
Ta strona jest obsługiwana przez Exquisite Aromas. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Exquisite Aromas. Exquisite Aromas oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej strony dla ciebie, użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad i uwag podanych tutaj.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowe warunki i zasady wymienione w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeżeli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodawane do obecnego sklepu również podlegają Regulaminowi. Z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Zapewniają nam internetową platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO
Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że osiągnąłeś co najmniej wiek pełnoletności w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś osobą pełnoletnią w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na zezwól na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie.
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 – WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
Rozumiesz, że Twoje treści (bez informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i mogą obejmować (a) transmisję w różnych sieciach; oraz b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych sieci lub urządzeń przyłączeniowych. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony .
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych informacji i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Jakiekolwiek poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CEN
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub zawartości) w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem witryny internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru monitora komputera będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta na jakikolwiek produkt lub usługę złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

CZĘŚĆ 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONCIE
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego złożonego u nas zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które naszym zdaniem wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na podawanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani danych wejściowych.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „w stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania. Powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.
W przyszłości możemy również oferować za pośrednictwem witryny nowe usługi i/lub funkcje (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom świadczenia usług.

CZĘŚĆ 8 - ŁĄCZA DO OSÓB TRZECICH
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały stron trzecich.
Linki osób trzecich w tej witrynie mogą kierować do witryn osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami stron trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

SEKCJA 9 — KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, INFORMACJE ZWROTNE I INNE ZGŁOSZENIA
Jeśli na naszą prośbę wyślesz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia do konkursu) lub bez naszej prośby, wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym czasie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności wszelkich komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które uznamy według naszego wyłącznego uznania za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług .
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, które zamieszczasz i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze opublikowane przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE
Przesyłanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Aby zobaczyć naszą Politykę prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA
Czasami w naszej witrynie lub w Usłudze mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .
Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZABRONIONE ZASTOSOWANIA
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych do wykonywania lub udziału w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, wyłudzania informacji, pharmowania, pod pretekstem, pająków, indeksowania lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu ingerowania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane do Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” do użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania praw.
W żadnym wypadku Exquisite Aromas, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne, lub wynikowe wszelkiego rodzaju szkody, w tym między innymi utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikające z korzystania przez użytkownika z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów zakupionych za pośrednictwem usługi lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi wszelkich błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub wszelkie straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

W ODNIESIENIU DO TREŚCI DOTYCZĄCYCH ZDROWIA & WELLNESS NA MIEJSCU:

Ta witryna oferuje alternatywne informacje na temat zdrowia i aromaterapii i jest przeznaczona wyłącznie do celów edukacyjnych. Nie należy polegać na tych informacjach jako substytucie ani nie zastępują one profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące swojego zdrowia, zawsze powinieneś skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia. Nie lekceważ, nie unikaj ani nie opóźniaj uzyskania porady medycznej lub związanej ze zdrowiem od swojego pracownika służby zdrowia z powodu czegoś, co mogłeś przeczytać na tej stronie. Korzystanie z jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

Nic, co zostało stwierdzone lub opublikowane na tej stronie lub dostępne za pośrednictwem jakichkolwiek usług, nie ma na celu i nie może być traktowane jako praktyka opieki medycznej lub doradczej. Dla celów niniejszej umowy praktyka lekarska i poradnictwo obejmują między innymi psychiatrię, psychologię, psychoterapię lub zapewnianie opieki zdrowotnej, instrukcje, diagnozę, prognozę lub poradę.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Exquisite Aromas oraz naszą firmę macierzystą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, poniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

SEKCJA 15 — ROZDZIELNOŚĆ
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków usługi, takie ustalenie nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE
Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.
Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub przestajesz korzystać z naszej witryny.
Jeśli według naszego wyłącznego osądu nie uda Ci się lub podejrzewamy, że nie dotrzymałeś jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do dnia wypowiedzenia włącznie; i/lub w związku z tym może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

SEKCJA 17 - CAŁA UMOWA
Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas w tej witrynie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje , ustnie lub pisemnie, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie mogą być interpretowane na niekorzyść autora.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu Usługi, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Kanady.

SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNKÓW USŁUGI
Z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować do nas na adres support@exquisitearomas.com.

SEKCJA 21 - PROGRAM MARKETINGOWY DO WIADOMOŚCI MOBILNYCH SMS/MMS

Exquisite Aromas (dalej „My”, „Nas”, „Nasz”) oferuje program do przesyłania wiadomości mobilnych („Program”), z którego użytkownik zgadza się korzystać i uczestniczyć zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi przesyłania wiadomości mobilnych oraz Polityką prywatności ( umowa"). Decydując się na którykolwiek z naszych Programów lub uczestnicząc w nim, akceptujesz i wyrażasz zgodę na te warunki, w tym między innymi na zgodę na rozwiązywanie wszelkich sporów z nami w drodze wiążącego, wyłącznie indywidualnego arbitrażu, zgodnie z opisem w „Rozstrzyganiu sporów ” poniżej. Niniejsza Umowa ogranicza się do Programu i nie ma na celu modyfikowania innych Warunków ani Polityki prywatności, które mogą regulować relacje między Tobą a Nami w innych kontekstach.

Zgoda użytkownika: Program umożliwia Użytkownikom otrzymywanie wiadomości SMS/MMS na telefon komórkowy poprzez pozytywne wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie, na przykład za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych online lub aplikacji. Bez względu na metodę rejestracji, z której skorzystałeś, aby dołączyć do Programu, zgadzasz się, że niniejsza Umowa ma zastosowanie do Twojego udziału w Programie. Uczestnicząc w Programie, wyrażasz zgodę na otrzymywanie automatycznie wybieranych lub nagranych wiadomości marketingowych na telefon komórkowy na numer telefonu powiązany z Twoją zgodą i rozumiesz, że zgoda nie jest wymagana, aby dokonać u nas jakiegokolwiek zakupu. Chociaż wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości wysyłanych za pomocą automatycznego wybierania numeru, powyższego nie należy interpretować jako sugerującego lub sugerującego, że jakiekolwiek lub wszystkie nasze wiadomości mobilne są wysyłane za pomocą automatycznego systemu wybierania numeru („ATDS” lub „automatyczny dialer”). Mogą obowiązywać opłaty za przesyłanie wiadomości i danych.

Rezygnacja użytkownika: Jeśli nie chcesz dalej uczestniczyć w Programie lub nie zgadzasz się już z niniejszą Umową, zgadzasz się odpowiedzieć ZATRZYMAJ, ZAKOŃCZ, ANULUJ, ANULUJ SUBSKRYPCJĘ lub WYJDŹ na dowolną wiadomość mobilną od nas, aby zrezygnować z Program. Możesz otrzymać dodatkową wiadomość mobilną potwierdzającą Twoją decyzję o rezygnacji. Rozumiesz i zgadzasz się, że powyższe opcje są jedynymi rozsądnymi metodami rezygnacji. Rozumiesz również i zgadzasz się, że jakakolwiek inna metoda rezygnacji, w tym między innymi wysyłanie SMS-ów ze słowami innymi niż te określone powyżej lub ustna prośba jednego z naszych pracowników o usunięcie Cię z naszej listy, nie jest rozsądnym sposobem rezygnacji .

Obowiązek powiadomienia i zwolnienia z odpowiedzialności: Jeśli w dowolnym momencie zamierzasz zaprzestać używania numeru telefonu komórkowego, który był używany do subskrypcji Programu, w tym anulowania planu taryfowego lub sprzedaży lub przeniesienia numeru telefonu innej stronie, zgadzasz się, że zakończyć proces rezygnacji użytkownika opisany powyżej przed zakończeniem korzystania z numeru telefonu komórkowego. Rozumiesz i zgadzasz się, że zgoda na to jest istotną częścią niniejszych warunków. Ponadto zgadzasz się, że jeśli przestaniesz używać swojego numeru telefonu komórkowego bez powiadomienia nas o takiej zmianie, zgadzasz się, że będziesz odpowiedzialny za wszystkie koszty (w tym honoraria adwokackie) i zobowiązania poniesione przez nas lub jakąkolwiek stronę, która pomaga w dostarczanie wiadomości mobilnych w wyniku roszczeń osób fizycznych, którym później przydzielono ten numer telefonu komórkowego. Ten obowiązek i umowa pozostają w mocy po anulowaniu lub wypowiedzeniu Twojej zgody na udział w którymkolwiek z naszych Programów.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE BĘDZIE ZWOLNIĆ NAS Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, BRONIĆ I ZWOLNIĆ NAS OD WSZELKICH ROSZCZEŃ LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z NIEPOWIADOMIENIA NAS O ZMIANACH DOSTARCZONYCH PRZEZ PAŃSTWA INFORMACJI, W TYM WSZELKIE ROSZCZENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z USTAWY O OCHRONIE KONSUMENTÓW TELEFONICZNYCH, 47 U.S.C. § 227 i nast. LUB PODOBNYCH PRZEPISÓW STANOWYCH I FEDERALNYCH ORAZ WSZELKICH PRZEPISÓW WYDANYCH NA NINIEJSZYCH PODSTAWACH WYNIKAJĄCYCH Z PRÓBY KONTAKTU Z TOBĄ POD PODANYM NUMEREM TELEFONU KOMÓRKOWEGO.

Opis Programu: Bez ograniczania zakresu Programu, użytkownicy, którzy przystąpią do Programu, mogą spodziewać się wiadomości dotyczących marketingu i sprzedaży cyfrowych i fizycznych produktów, usług i wydarzeń.

Koszt i częstotliwość: mogą obowiązywać stawki za wiadomości i dane. Program obejmuje powtarzające się wiadomości mobilne, a dodatkowe wiadomości mobilne mogą być wysyłane okresowo w zależności od Twojej interakcji z nami.

Instrukcje dotyczące pomocy: Aby uzyskać pomoc dotyczącą Programu, wyślij SMS-a o treści „POMOC” na numer, z którego otrzymałeś wiadomości, lub wyślij wiadomość e-mail na adres support@exquisitearomas.com. Należy pamiętać, że użycie tego adresu e-mail nie jest akceptowalną metodą rezygnacji z programu. Rezygnacje należy składać zgodnie z procedurami określonymi powyżej.

Ujawnienie wiadomości MMS: Program wyśle SMS TM (wiadomości kończące), jeśli urządzenie mobilne użytkownika nie obsługuje wiadomości MMS.

Nasze wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji: Program jest oferowany na zasadzie „taki, jaki jest” i może nie być dostępny we wszystkich obszarach przez cały czas i może przestać działać w przypadku produktu, oprogramowania, zasięgu lub innych zmian wprowadzonych przez urządzenie bezprzewodowe nośnik. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niepowodzenia w odbiorze jakichkolwiek wiadomości mobilnych związanych z tym Programem. Dostarczanie wiadomości mobilnych podlega skutecznej transmisji od dostawcy usług bezprzewodowych/operatora sieci i jest poza naszą kontrolą. T-Mobile nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione lub niedostarczone wiadomości mobilne.

Wymagania dotyczące uczestnika: Musisz mieć własne urządzenie bezprzewodowe, zdolne do dwukierunkowej wymiany wiadomości, korzystać z uczestniczącego operatora sieci bezprzewodowej i być abonentem usługi bezprzewodowej z usługą wiadomości tekstowych. Nie wszyscy operatorzy telefonii komórkowej zapewniają usługę niezbędną do uczestnictwa. Sprawdź możliwości swojego telefonu, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące wiadomości tekstowych.

Ograniczenie wiekowe: Nie możesz korzystać z Platformy, jeśli masz mniej niż trzynaście (13) lat. Jeśli korzystasz z Platformy lub angażujesz się w nią i jesteś w wieku od trzynastu (13) do osiemnastu (18) lat, musisz mieć na to zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Korzystając z Platformy lub angażując się w nią, potwierdzasz i zgadzasz się, że nie masz mniej niż trzynaście (13) lat, masz od trzynastu (13) do osiemnastu (18) lat i masz pozwolenie rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie lub angażować się w Platformę, lub są pełnoletnie w Twojej jurysdykcji. Korzystając z Platformy lub angażując się w nią, potwierdzasz również i zgadzasz się, że obowiązujące prawo Twojej jurysdykcji zezwala Ci na korzystanie z Platformy i/lub angażowanie się w nią.

Treści zabronione: Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się nie wysyłać żadnych zabronionych treści za pośrednictwem Platformy. Zakazane treści obejmują:

Wszelkie działania oszukańcze, oszczercze, zniesławiające, skandaliczne, zawierające groźby, nękanie lub prześladowanie;
Kontrowersyjne treści, w tym wulgaryzmy, obsceniczność, lubieżność, przemoc, bigoteria, nienawiść i dyskryminacja ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
Pirackie programy komputerowe, wirusy, robaki, konie trojańskie lub inny szkodliwy kod;
Wszelkie produkty, usługi lub promocje, które są niezgodne z prawem, w przypadku otrzymania takiego produktu, usługi lub ich promocji;
Wszelkie treści sugerujące i/lub odnoszące się do osobistych informacji zdrowotnych, które są chronione przez ustawę Health Insurance Portability and Accountability Act („HIPAA”) lub ustawę Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act („HITEC”); oraz
Wszelkie inne treści zabronione przez prawo właściwe w jurysdykcji, z której wiadomość jest wysyłana.
Rozstrzyganie sporów: W przypadku sporu, roszczenia lub kontrowersji między Tobą a Nami lub między Tobą a Stodge, LLC d/b/a Postscript lub jakimkolwiek innym zewnętrznym usługodawcą działającym w Naszym imieniu w celu przesyłania wiadomości w ramach Programu, wynikające z lub odnoszące się do federalnych lub stanowych roszczeń ustawowych, roszczeń prawa zwyczajowego, niniejszej Umowy lub jej naruszenia, rozwiązania, egzekwowania, interpretacji lub ważności, w tym określenia zakresu lub zastosowania tej Umowy zgody na arbitraż, taki spór, roszczenie lub kontrowersja będą, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, rozstrzygane w drodze arbitrażu w Calgary, Alberta przed jednym arbitrem.

Strony zgadzają się poddać spór wiążącemu arbitrażowi zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”). O ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, arbiter stosuje się do prawa materialnego Federalnego Okręgu Sądowego, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności przez Exquisite Aromas, bez względu na jego normy kolizyjne. W ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych od doręczenia stronie żądania arbitrażu, strony muszą wspólnie wybrać arbitra posiadającego co najmniej pięcioletnie doświadczenie w tym charakterze oraz posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu sporu. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie arbitra w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych, strona może zwrócić się do AAA o wyznaczenie arbitra, który musi spełniać te same wymagania dotyczące doświadczenia. W przypadku sporu arbiter zdecyduje o wykonalności i interpretacji niniejszej umowy o arbitraż zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu („FAA”). Strony uzgadniają również, że przepisy AAA dotyczące nadzwyczajnych środków ochrony mają zastosowanie zamiast ubiegania się o natychmiastowy nakaz sądowy. Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca, a żadna ze stron nie będzie miała prawa do odwołania, z wyjątkiem przewidzianych w sekcji 10 FAA. Każda ze stron poniesie swoją część opłat wniesionych na rzecz arbitra i administrację arbitrażu; jednakże arbiter ma prawo nakazać jednej ze stron uiszczenia całości lub części takich opłat w ramach dobrze uzasadnionej decyzji. Strony zgadzają się, że arbiter jest uprawniony do przyznawania honorariów adwokackich tylko w zakresie wyraźnie dozwolonym przez ustawę lub umowę. Arbiter nie ma uprawnień do przyznawania odszkodowań karnych, a każda ze stron niniejszym zrzeka się wszelkich praw do dochodzenia lub odzyskania odszkodowań karnych w odniesieniu do jakiegokolwiek sporu rozstrzygniętego w drodze arbitrażu. Strony zgadzają się na arbitraż wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a niniejsza umowa nie zezwala na arbitraż grupowy ani na żadne roszczenia wnoszone jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek postępowaniu arbitrażowym grupowym lub reprezentatywnym. O ile nie jest to wymagane przez prawo, ani strona, ani arbiter nie mogą ujawniać istnienia, treści ani wyników arbitrażu bez uprzedniej pisemnej zgody obu stron, chyba że ma to na celu ochronę lub dochodzenie prawa. Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszej sekcji okaże się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w dowolnej jurysdykcji, taka nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność nie wpłynie na żaden inny warunek lub postanowienie tej sekcji ani nie unieważni lub uczyni niewykonalnym takiego warunku lub postanowienia w jakiejkolwiek innej jurysdykcji . Jeśli z jakiegokolwiek powodu spór toczy się w sądzie, a nie w drodze arbitrażu, strony niniejszym zrzekają się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych. Niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu pozostaje w mocy po anulowaniu lub wypowiedzeniu Twojej zgody na udział w którymkolwiek z naszych Programów.

Różne: gwarantujesz i oświadczasz nam, że masz wszelkie niezbędne prawa, uprawnienia i upoważnienia do zaakceptowania niniejszych Warunków i wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, a żadne postanowienie niniejszej Umowy lub wykonanie takich zobowiązań nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek inna umowa lub zobowiązanie. Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa przewidzianego w niniejszym dokumencie nie będzie uważane za zrzeczenie się jakichkolwiek dalszych praw wynikających z niniejszego dokumentu. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym niezbędnym zakresie, aby w przeciwnym razie niniejsza Umowa pozostała w pełnej mocy, skuteczna i wykonalna. Wszelkie nowe funkcje, zmiany, aktualizacje lub ulepszenia Programu podlegają niniejszej Umowie, chyba że wyraźnie określono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy od czasu do czasu. Wszelkie aktualizacje niniejszej Umowy zostaną Państwu przekazane. Przyjmujesz do wiadomości swoją odpowiedzialność za przeglądanie niniejszej Umowy od czasu do czasu i bycie świadomym wszelkich takich zmian. Kontynuując uczestnictwo w Programie po wprowadzeniu takich zmian, akceptujesz niniejszą Umowę ze zmianami.

 

Darmowa dostawa
30-dniowa gwarancja
Responsywna obsługa klienta
100% czystych olejków eterycznych