Do 50% ZNIŻKI w całym sklepie już dziś!

Polityka prywatności


Ostatnio zaktualizowany 26 sierpnia 2021 rDziękujemy za wybranie bycia częścią naszej społeczności w 2255915 Alberta Ltd., prowadzi działalność jako Wyśmienite aromaty ("Wyśmienite aromaty"," "my"," "nas," lub "nasz"). Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o ochronie prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem support@exquisitearomas.com.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób możemy wykorzystać Twoje dane, jeśli:
 • Współpracuj z nami na inne powiązane sposoby — w tym sprzedaż, marketing lub wydarzenia
Jeśli w niniejszej informacji o ochronie prywatności odnosimy się do:
 • "Stronie internetowej”, odnosimy się do dowolnej naszej strony internetowej, która zawiera odniesienia do tej polityki lub linki do niej
 • "Usługi”, odnosimy się do naszego Stronie internetowej, i inne powiązane usługi, w tym sprzedaż, marketing lub wydarzenia
Celem niniejszej informacji o ochronie prywatności jest jak najdokładniejsze wyjaśnienie Państwu, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie prawa przysługują Państwu w związku z nimi. Jeśli w niniejszej informacji o ochronie prywatności znajdują się jakiekolwiek warunki, z którymi się nie zgadzasz, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszych Usług.

Przeczytaj uważnie niniejszą informację o ochronie prywatności, ponieważ pomoże Ci to zrozumieć, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami.

SPIS TREŚCI


1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie:  Gromadzimy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz wyrazić zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach na stronie Stronie internetowej lub w inny sposób, gdy się z nami skontaktujesz.

Dane osobowe, które zbieramy, zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami oraz od Stronie internetowej, wybory, których dokonujesz oraz produkty i funkcje, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

Dane osobowe dostarczone przez Ciebie. Zbieramy nazwy; numery telefoniczne; adresy e-mail; adresy pocztowe; adresy rozliczeniowe; numery kart debetowych/kredytowych; i inne podobne informacje.

Dane dotyczące płatności. Możemy gromadzić dane niezbędne do przetworzenia płatności, jeśli dokonujesz zakupów, takie jak numer instrumentu płatniczego (takiego jak numer karty kredytowej) oraz kod bezpieczeństwa powiązany z instrumentem płatniczym. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane przez Płatności Shopify, Paypal, Chwycić, Apple Pay oraz Google Pay. Możesz znaleźć ich łącza do informacji o ochronie prywatności tutaj: https://www.shopify.com/legal/privacy., https://www.paypal.com/ca/webapps/mpp/ua/privacy-full, https://legal.sezzle.com/privacy, https://support.apple.com/en-us/HT210665 oraz https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=und.

Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a także musisz powiadamiać nas o wszelkich zmianach w takich danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie:  Niektóre informacje — takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są gromadzone automatycznie, gdy odwiedzasz naszą stronę Stronie internetowej.

Automatycznie zbieramy określone informacje, gdy odwiedzasz, używasz lub poruszasz się po witrynie Stronie internetowej. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych Stronie internetowej oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszego Stronie internetowej, a także do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie: https://exquisitearomas.com/pages/cookies-notice.

Gromadzone przez nas informacje obejmują:
 • Dane dziennika i użytkowania. Dane dziennika i użytkowania to informacje związane z usługami, diagnostyką, użytkowaniem i wydajnością, które nasze serwery automatycznie gromadzą, gdy uzyskujesz do nich dostęp lub z nich korzystasz Stronie internetowej i które rejestrujemy w plikach dziennika. W zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz z nami w interakcje, te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ i ustawienia przeglądarki oraz informacje o Twojej aktywności w Stronie internetowej (takie jak znaczniki daty/czasu związane z użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania i inne podejmowane działania, takie jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awaryjnymi” ) i ustawienia sprzętowe).
 • Dane urządzenia. Gromadzimy dane urządzenia, takie jak informacje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać do nich dostęp Stronie internetowej. W zależności od używanego urządzenia, te dane urządzenia mogą obejmować takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu Dostawca usług internetowych i/lub operator sieci komórkowej, system operacyjny i konfiguracja systemu Informacja.
 • Dane lokalizacji. Gromadzimy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być precyzyjne lub nieprecyzyjne. Ilość gromadzonych przez nas informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać do nich dostęp Stronie internetowej. Na przykład możemy wykorzystywać GPS i inne technologie do zbierania danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej bieżącej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z zezwolenia nam na gromadzenie tych informacji, odmawiając dostępu do informacji lub wyłączając ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się zrezygnować, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie:  Przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, realizacji naszej umowy z Tobą, przestrzeganiu naszych zobowiązań prawnych i/lub Twojej zgodzie.

Używamy danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszego Stronie internetowej w różnych celach biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, za Twoją zgodą i/lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Obok każdego celu wymienionego poniżej wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których się opieramy.

Informacje, które zbieramy lub otrzymujemy, wykorzystujemy:
 • Aby ułatwić proces tworzenia konta i logowania. Jeśli zdecydujesz się powiązać swoje konto u nas z kontem strony trzeciej (takim jak konto Google lub Facebook), wykorzystamy informacje, które pozwoliłeś nam zebrać od tych stron trzecich, aby ułatwić proces tworzenia konta i logowania w celu wykonania kontrakt.
 • Aby opublikować referencje. Publikujemy referencje na naszej stronie Stronie internetowej które mogą zawierać dane osobowe. Przed opublikowaniem referencji uzyskamy Twoją zgodę na użycie Twojego imienia i nazwiska oraz treści referencji. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć swoje referencje, skontaktuj się z nami pod adresem support@exquisitearomas.com i pamiętaj, aby podać swoje imię i nazwisko, lokalizację świadectwa i dane kontaktowe.
 • Poproś o opinię. Możemy wykorzystać Twoje dane, aby poprosić o opinię i skontaktować się z Tobą w sprawie korzystania z naszych Stronie internetowej.
 • Aby umożliwić komunikację między użytkownikami. Możemy wykorzystywać Twoje dane w celu umożliwienia komunikacji między użytkownikami za zgodą każdego użytkownika.
 • Aby zarządzać kontami użytkowników. Możemy wykorzystywać Twoje dane do celów zarządzania naszym kontem i utrzymywania go w stanie sprawności.
 • Aby wysłać Ci informacje administracyjne. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby przesyłać Ci informacje o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacje o zmianach w naszych warunkach i zasadach.
 • Aby chronić nasze Usługi. Możemy wykorzystywać Twoje dane w ramach naszych starań, aby zachować nasze Stronie internetowej bezpieczne (na przykład w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom).
 • Aby egzekwować nasze warunki, zasady i zasady w celach biznesowych, aby zachować zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi lub w związku z naszą umową.
 • Aby odpowiadać na żądania prawne i zapobiegać szkodom. Jeśli otrzymamy wezwanie do sądu lub inny wniosek prawny, być może będziemy musieli sprawdzić posiadane przez nas dane, aby ustalić, jak zareagować.

 • Realizuj swoje zamówienia i zarządzaj nimi. Możemy wykorzystywać Twoje dane do realizacji i zarządzania Twoimi zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianami dokonywanymi za pośrednictwem Stronie internetowej.

 • Zarządzaj losowaniami nagród i konkursami. Możemy wykorzystywać Twoje dane do administrowania losowaniami nagród i konkursami, jeśli zdecydujesz się wziąć udział w naszych konkursach.

 • Aby dostarczać i ułatwiać dostarczanie usług użytkownikowi. Możemy wykorzystać Twoje dane, aby zapewnić Ci żądaną usługę.

 • Aby odpowiadać na zapytania użytkowników/oferować wsparcie użytkownikom. Możemy wykorzystywać Twoje dane, aby odpowiadać na Twoje zapytania i rozwiązywać wszelkie potencjalne problemy, które możesz mieć podczas korzystania z naszych Usług.
 • Aby wysyłać Ci komunikaty marketingowe i promocyjne. My i/lub nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi możemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przesyłasz, do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. Na przykład, gdy wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych Stronie internetowej, subskrybując marketing lub kontaktując się z nami w inny sposób, będziemy gromadzić Twoje dane osobowe. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszych e-maili marketingowych w dowolnym momencie (patrz „JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?" poniżej).
 • Dostarczaj ukierunkowane reklamy. Możemy wykorzystywać Twoje dane do opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam (oraz współpracy z osobami trzecimi, które to robią) dostosowanych do Twoich zainteresowań i/lub lokalizacji oraz do mierzenia ich skuteczności. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Informacją o plikach cookie: https://exquisitearomas.com/pages/cookies-notice.

3. CZY TWOJE INFORMACJE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE KOMUŚ?

W skrócie:  Udostępniamy informacje wyłącznie za Twoją zgodą, aby zachować zgodność z prawem, świadczyć usługi, chronić Twoje prawa lub wypełniać zobowiązania biznesowe.

Możemy przetwarzać lub udostępniać Twoje dane, które posiadamy, w oparciu o następującą podstawę prawną:
 • Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.
 • Uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to zasadnie konieczne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów biznesowych.
 • Wykonanie umowy: Jeżeli zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia warunków naszej umowy.
 • Zobowiązania prawne: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, aby zastosować się do obowiązującego prawa, żądań rządowych, postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie sądowe (w tym w odpowiedzi na organom publicznym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).
 • Żywotne zainteresowania: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli uznamy, że jest to konieczne do zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i działaniami niezgodnymi z prawem lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowani.
Mówiąc dokładniej, możemy być zmuszeni do przetwarzania Twoich danych lub udostępniania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:
 • Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku lub w trakcie negocjacji fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.
 • Sprzedawcy, konsultanci i inni zewnętrzni dostawcy usług. Możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom, którzy wykonują usługi dla nas lub w naszym imieniu i wymagają dostępu do takich informacji w celu wykonania tej pracy. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym stronom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia na Stronie internetowej, co umożliwi im gromadzenie w naszym imieniu danych o sposobie interakcji użytkownika z naszymi Stronie internetowej nadgodziny. Informacje te mogą być wykorzystywane między innymi do analizowania i śledzenia danych, określania popularności określonych treści, stron lub funkcji oraz lepszego zrozumienia aktywności online. O ile nie określono inaczej w niniejszym zawiadomieniu, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie wymieniamy żadnymi informacjami użytkownika z osobami trzecimi w celach promocyjnych. Zawarliśmy umowy z naszymi podmiotami przetwarzającymi dane, które mają na celu ochronę Twoich danych osobowych. Oznacza to, że nie mogą nic zrobić z Twoimi danymi osobowymi, chyba że poinstruowaliśmy ich, aby to zrobili. Nie będą również udostępniać twoich danych osobowych żadnej organizacji poza nami. Zobowiązują się również do ochrony danych, które przechowują w naszym imieniu i do ich przechowywania przez okres, w którym zlecimy.
 • Partnerzy biznesowi. Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.

4. KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE TWOJE INFORMACJE?     

W skrócie:  Udostępniamy informacje tylko następującym osobom kategorie osoby trzecie.

Udostępniamy i ujawniamy Twoje dane wyłącznie następującym kategorie osoby trzecie. Jeżeli przetwarzaliśmy Twoje dane na podstawie Twojej zgody i chcesz ją cofnąć, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w poniższej sekcji zatytułowanej „JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO OGŁOSZENIA?”.
 • Sieci reklamowe
 • Procesory płatności
 • Dostawcy usług realizacji zamówień
 • Usługi analizy danych
 • Dostawcy

5. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie:  Możemy wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia do zbierania i przechowywania Twoich informacji.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele) w celu uzyskiwania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje o tym, jak korzystamy z takich technologii i jak możesz odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie: https://exquisitearomas.com/pages/cookies-notice.

6. CZY TWOJE INFORMACJE PRZEKAZYWANE SĄ MIĘDZYNARODOWO?     

W skrócie:  Możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane w krajach innych niż Twój.

Nasze serwery znajdują się w ten Stany Zjednoczone. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszych Stronie internetowej z zewnątrz ten Stany Zjednoczone, pamiętaj, że Twoje dane mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych obiektach oraz przez strony trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe (patrz „CZY TWOJE INFORMACJE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE KOMUŚ?"powyżej), w ten Stany Zjednoczone, Chiny, i inne kraje.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii (Wielka Brytania), kraje te niekoniecznie muszą mieć przepisy dotyczące ochrony danych lub inne podobne przepisy tak kompleksowe, jak te obowiązujące w Twoim kraju. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności i obowiązującym prawem.

Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej:

Wdrożyliśmy środki w celu ochrony danych osobowych, w tym poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między spółkami należącymi do naszej grupy oraz między nami a naszymi zewnętrznymi dostawcami. Klauzule te wymagają od wszystkich odbiorców ochrony wszystkich przetwarzanych przez nich danych osobowych pochodzących z EOG lub Wielkiej Brytanii zgodnie z europejskimi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Nasze standardowe klauzule umowne mogą być dostarczone na żądanie. Wdrożyliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia u naszych zewnętrznych usługodawców i partnerów, a dalsze szczegóły możemy udostępnić na żądanie.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWYWAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie:  Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel w tym zawiadomieniu nie będzie wymagał od nas przechowywania Twoich danych osobowych dłużej niż 2 lata.

Jeśli nie mamy ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub zanonimizujemy takie informacje lub, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), bezpiecznie przechowuj swoje dane osobowe i izoluj je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy ich usunięcie będzie możliwe.

8. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie:  Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków w celu zabezpieczenia informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może zagwarantować 100% bezpieczeństwa, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione strony trzecie nie będą w stanie obejść nasze zabezpieczenia i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostęp, kraść lub modyfikować Twoje informacje. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przekazywanie danych osobowych do i od nas Stronie internetowej jest na własne ryzyko. Powinieneś mieć dostęp tylko do Stronie internetowej w bezpiecznym środowisku.

9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie:  W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Wielka Brytania (Wielka Brytania), masz prawa, które umożliwiają Ci większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.

W niektórych regionach (takich jak EOG i Wielka Brytania) masz określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) zażądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) zażądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iv) jeśli ma to zastosowanie, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz również mieć prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby złożyć takie żądanie, skorzystaj z szczegóły kontaktu podane poniżej. Rozważymy każde żądanie i podejmiemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego cofnięciem, ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgodnej z prawem podstawy przetwarzania innej niż zgoda.
 
Jeśli jesteś mieszkańcem EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe znajdziesz tutaj: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli jesteś mieszkańcem Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptację plików cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub odrzucić pliki cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszego serwisu Stronie internetowej. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach reklamodawców na naszej stronie Stronie internetowej odwiedzić http://www.aboutads.info/choices/. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Informacją o plikach cookie: https://exquisitearomas.com/pages/cookies-notice.

10. STEROWANIE FUNKCJAMI NIEŚLEDZĄCYMI

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które można aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych o czynnościach związanych z przeglądaniem online. Na obecnym etapie nie sfinalizowano jednolitego standardu technologicznego rozpoznawania i implementacji sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje o wyborze użytkownika, który nie chce być śledzony online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności. 

11. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie:  Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do twoich danych osobowych.

Sekcja 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, znana również jako ustawa „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie i bezpłatne otrzymywanie od nas raz w roku informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją), które ujawnione stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwy i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chciałbyś złożyć taki wniosek, prześlij nam go na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Strona internetowa, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publikujesz publicznie w serwisie Stronie internetowej. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i dołącz adres e-mail powiązany z kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Dopilnujemy, aby dane nie były publicznie wyświetlane na stronie Stronie internetowej, ale należy pamiętać, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopie zapasowe itp.).

Informacja o ochronie prywatności CCPA

California Code of Regulations definiuje „mieszkańca” jako:

(1) każdą osobę fizyczną przebywającą w stanie Kalifornia w celu innym niż tymczasowy lub przejściowy oraz
(2) każda osoba fizyczna zamieszkała w stanie Kalifornia, która przebywa poza tym stanem w celu tymczasowym lub przejściowym

Wszystkie inne osoby są określane jako „nierezydenci”.

Jeśli ta definicja „mieszkańca” ma zastosowanie do Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.

Jakie kategorie danych osobowych zbieramy?

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych:


Kategoria


Przykłady


Zebrane

Identyfikatory
Dane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, numer kontaktowy telefonu lub telefonu komórkowego, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail i nazwa konta

TAK

B. Kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer Records
Imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe

TAK

C. Cechy klasyfikacji chronione na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego
Płeć i data urodzenia

NIE

D. Informacje handlowe
Informacje o transakcjach, historia zakupów, dane finansowe i informacje o płatnościach

TAK

E. Dane biometryczne
Odciski palców i odciski głosu

NIE

F. Internet lub inna podobna aktywność sieciowa
Historia przeglądania, historia wyszukiwania, zachowanie online, dane o zainteresowaniach i interakcje z naszymi i innymi stronami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamami

TAK

G. Dane geolokalizacyjne
Lokalizacja urządzenia

TAK

H. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne
Obrazy i nagrania audio, wideo lub rozmów telefonicznych utworzone w związku z naszą działalnością biznesową

NIE

I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem
Biznesowe dane kontaktowe w celu świadczenia naszych usług na poziomie biznesowym, nazwa stanowiska oraz historia zatrudnienia i kwalifikacje zawodowe, jeśli ubiegasz się o pracę u nas

NIE

J. Informacje o edukacji
Akta uczniów i informacje katalogowe

NIE

K. Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych
Wnioski wyciągnięte z dowolnych zebranych danych osobowych wymienionych powyżej w celu utworzenia profilu lub podsumowania dotyczącego, na przykład, preferencji i cech danej osoby

NIE


Możemy również gromadzić inne dane osobowe poza tymi kategoriami, w przypadkach, gdy wchodzisz z nami w interakcje osobiście, online, telefonicznie lub pocztą w kontekście:
 • Otrzymywanie pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta;
 • Udział w ankietach lub konkursach klientów; oraz
 • Ułatwienia w świadczeniu naszych Usług i udzielaniu odpowiedzi na Twoje zapytania.
Jak wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe?

2255915 Alberta Ltd. gromadzi i udostępnia Twoje dane osobowe poprzez:
 • Targetujące pliki cookie/marketingowe pliki cookie
 • Pliki cookie mediów społecznościowych
 • Beacony/piksele/tagi
Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej informacji o ochronie prywatności i nasza informacja o plikach cookie: https://exquisitearomas.com/pages/cookies-notice.

Możesz skontaktować się z nami e-mailem na support@exquisitearomas.com, lub korzystając z danych kontaktowych na dole tego dokumentu.

Jeśli korzystasz z upoważnionego przedstawiciela w celu skorzystania z prawa do rezygnacji, możemy odrzucić wniosek, jeśli upoważniony przedstawiciel nie przedstawi dowodu, że został ważnie upoważniony do działania w Twoim imieniu.

Czy Twoje dane zostaną udostępnione komukolwiek innemu?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym usługodawcom na podstawie pisemnej umowy między nami a każdym usługodawcą. Każdy usługodawca jest podmiotem nastawionym na zysk, który przetwarza informacje w naszym imieniu.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do własnych celów biznesowych, takich jak przeprowadzanie wewnętrznych badań w celu rozwoju technologicznego i demonstracji. Nie jest to uważane za „sprzedaż” Twoich danych osobowych.

2255915 Alberta Ltd. ujawnił następujące kategorie danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub handlowych w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy:

 • Kategoria A. Identyfikatory, takie jak dane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, numer telefonu lub telefonu komórkowego, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail i nazwa konta.

 • Kategoria B. Dane osobowe, zgodnie z definicją zawartą w kalifornijskim prawie dotyczącym rejestrów klientów, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe.

 • Kategoria D. Informacje handlowe, takie jak informacje o transakcjach, historia zakupów, dane finansowe i informacje o płatnościach.

 • Kategoria F. Informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych, takie jak historia przeglądania, historia wyszukiwania, zachowanie online, dane dotyczące zainteresowań oraz interakcje z naszymi i innymi stronami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamami.

Kategorie stron trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe w celach biznesowych lub handlowych, można znaleźć w sekcji „KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE TWOJE INFORMACJE?".

2255915 Alberta Ltd. nie sprzedawał żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub handlowych w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy. 2255915 Alberta Ltd. nie będzie sprzedawać w przyszłości danych osobowych należących do odwiedzających witrynę, użytkowników i innych konsumentów.

Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych

Prawo żądania usunięcia danych – Żądanie usunięcia

Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, uszanujemy Twoją prośbę i usuniemy Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (między innymi) skorzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa , nasze wymagania dotyczące zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub przetwarzania, które może być wymagane w celu ochrony przed działaniami niezgodnymi z prawem.

Prawo do informacji — prośba o informacje

W zależności od okoliczności masz prawo wiedzieć:
 • czy gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • kategorie danych osobowych, które zbieramy;
 • cele, do których wykorzystywane są zebrane dane osobowe;
 • czy sprzedajemy Twoje dane osobowe stronom trzecim;
 • kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;
 • kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych; oraz
 • cel biznesowy lub handlowy polegający na gromadzeniu lub sprzedaży danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do przekazywania ani usuwania informacji o konsumentach, które zostały pozbawione elementów umożliwiających identyfikację w odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji poszczególnych danych w celu weryfikacji żądania konsumenta.

Prawo do niedyskryminacji w zakresie wykonywania praw konsumenta do prywatności

Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli korzystasz ze swojego prawa do prywatności.

Proces weryfikacji

Po otrzymaniu Twojej prośby będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, czy jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie. Te działania weryfikacyjne wymagają od nas poproszenia o podanie informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które nam wcześniej przekazałeś. Na przykład, w zależności od rodzaju przesłanego przez Ciebie wniosku, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować podane przez Ciebie informacje do informacji, które już mamy w aktach, lub możemy skontaktować się z Tobą za pomocą metody komunikacji (np. lub e-mail), które nam wcześniej przekazałeś. W zależności od okoliczności możemy również zastosować inne metody weryfikacji.

Wykorzystamy dane osobowe podane we wniosku wyłącznie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku. W miarę możliwości będziemy unikać żądania od Ciebie dodatkowych informacji w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie informacji już przez nas przechowywanych, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz w celach bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Usuniemy takie dodatkowo podane informacje, gdy tylko zakończymy weryfikację.

Inne prawa do prywatności
 • możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
 • możesz zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nieaktualne, lub zażądać ograniczenia przetwarzania danych
 • możesz wyznaczyć upoważnionego agenta do złożenia wniosku na mocy CCPA w Twoim imieniu. Możemy odrzucić wniosek upoważnionego przedstawiciela, który nie przedstawi dowodu, że został on należycie upoważniony do działania w Twoim imieniu zgodnie z CCPA.
 • możesz poprosić o rezygnację z przyszłej sprzedaży swoich danych osobowych stronom trzecim. Po otrzymaniu wniosku o rezygnację podejmiemy działania w jego sprawie tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 15 dni od daty złożenia wniosku.
Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na adres support@exquisitearomas.com, lub korzystając z danych kontaktowych na dole tego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki obchodzimy się z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie.  

12. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE TEGO OGŁOSZENIA?     

W skrócie:  Tak, będziemy aktualizować to powiadomienie, jeśli będzie to konieczne, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawione”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby być informowanym o tym, jak chronimy Twoje dane.

13. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO OGŁOSZENIA?     

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tego powiadomienia, możesz to zrobić napisz do nas na adres support@exquisitearomas.com lub pocztą na adres:

2255915 Alberta Ltd.
2033 11 Ave SW
Calgary, Alberta T3C0P2
Kanada

14. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE?     

W oparciu o przepisy obowiązujące w Twoim kraju, możesz mieć prawo do zażądania dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmiany tych informacji lub ich usunięcia w pewnych okolicznościach. Aby poprosić o sprawdzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami .
Niniejsza polityka prywatności została utworzona przy użyciu Generator polityki prywatności Termly.
Darmowa dostawa
30-dniowa gwarancja
Responsywna obsługa klienta
100% czystych olejków eterycznych