Akár 50% KEDVEZMÉNY az egész üzletben még ma!

Szolgáltatási feltételek

ÁTTEKINTÉS
Ezt a weboldalt az Exquisite Aromas üzemelteti. A webhelyen a „mi”, „mi” és „mieink” kifejezések az Exquisite Aromákra utalnak. A Exquisite Aromas kínálja ezt a webhelyet, beleértve az ezen a webhelyen elérhető összes információt, eszközt és szolgáltatást Önnek, a felhasználónak, azzal a feltétellel, hogy elfogadja az itt közölt összes feltételt, feltételt, irányelvet és megjegyzést.

Azzal, hogy meglátogatja oldalunkat és/vagy vásárol tőlünk valamit, részt vesz a „Szolgáltatásunkban”, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket („Szolgáltatási feltételek”, „Feltételek”), beleértve a további feltételeket és szabályzatokat is. itt hivatkozva és/vagy hiperhivatkozással elérhető. A jelen Szolgáltatási feltételek a webhely minden felhasználójára vonatkoznak, beleértve a korlátozás nélkül a böngészőket, szállítókat, vásárlókat, kereskedőket és/vagy tartalomszolgáltatókat is.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Szolgáltatási feltételeket, mielőtt hozzáférne weboldalunkhoz vagy használná. Az oldal bármely részének elérésével vagy használatával Ön beleegyezik a jelen Szolgáltatási feltételek betartásába. Ha nem ért egyet a jelen szerződés minden feltételével, akkor nem léphet be a weboldalra, és nem vehet igénybe semmilyen szolgáltatást. Ha a jelen Szolgáltatási feltételek ajánlatnak minősülnek, az elfogadás kifejezetten a jelen Szolgáltatási feltételekre korlátozódik.

Az aktuális áruházhoz hozzáadott minden új funkcióra vagy eszközre szintén a Szolgáltatási feltételek vonatkoznak. Ezen az oldalon bármikor megtekintheti az Általános Szerződési Feltételek legújabb verzióját. Fenntartjuk magunknak a jogot a jelen Szolgáltatási feltételek bármely részének frissítésére, megváltoztatására vagy cseréjére azáltal, hogy frissítéseket és/vagy változtatásokat teszünk közzé weboldalunkon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt a változások miatt. A változtatások közzétételét követően a webhely további használata vagy hozzáférése a változtatások elfogadását jelenti.

Üzletünk a Shopify Inc.-en található. Ők biztosítják számunkra az online e-kereskedelmi platformot, amely lehetővé teszi számunkra, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat eladjuk Önnek.

1. RÉSZ – ONLINE ÁRUHÁZ FELTÉTELEI
A jelen Szolgáltatási feltételek elfogadásával Ön kijelenti, hogy legalább nagykorú a lakóhelye szerinti államban vagy tartományban, vagy nagykorú a lakóhelye szerinti államban vagy tartományban, és hozzájárult ahhoz, hogy engedélyezze bármely kiskorú eltartottjának az oldal használatát.
Nem használhatja termékeinket semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra, és a Szolgáltatás használata során nem sértheti meg az Ön joghatósága alá tartozó törvényeket (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvényeket).
Tilos férgeket, vírusokat vagy romboló jellegű kódokat továbbítani.
A Feltételek bármelyikének megszegése vagy megsértése a Szolgáltatások azonnali megszüntetését vonja maga után.

2. SZAKASZ – ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármely okból, bármikor megtagadjuk a szolgáltatást.
Ön tudomásul veszi, hogy tartalma (a hitelkártyaadatokat nem beleértve) titkosítatlanul továbbítható, és (a) különféle hálózatokon keresztül továbbítható; és (b) a csatlakozó hálózatok vagy eszközök műszaki követelményeinek való megfelelés és az azokhoz való igazodás módosításai. A hálózaton keresztüli átvitel során a hitelkártyaadatok mindig titkosítva vannak.
Ön beleegyezik abba, hogy kifejezett írásos engedélyünk nélkül nem reprodukálja, sokszorosítja, másolja, adja el, adja tovább vagy használja ki a Szolgáltatás bármely részét, a Szolgáltatás használatát, a Szolgáltatáshoz való hozzáférést vagy a szolgáltatást nyújtó webhelyen található bármely kapcsolatfelvételt. .
A jelen megállapodásban használt címsorok csak a kényelem kedvéért szerepelnek, és nem korlátozzák vagy más módon nem érintik a jelen Feltételeket.

3. SZAKASZ – AZ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA, TELJESSÉGE ÉS IDŐSZERŰSÉGE
Nem vállalunk felelősséget, ha az ezen az oldalon elérhető információk nem pontosak, teljesek vagy aktuálisak. Az ezen az oldalon található anyagok csak általános tájékoztatást szolgálnak, és nem támaszkodhatnak rájuk, és nem használhatók kizárólagos alapként döntések meghozatalához az elsődleges, pontosabb, teljesebb vagy időszerűbb információforrások megkérdezése nélkül. Az ezen az oldalon található anyagokra való bármilyen támaszkodás a saját felelősségére történik.
Ez a webhely bizonyos történelmi információkat tartalmazhat. A történelmi információk szükségszerűen nem aktuálisak, és csak tájékoztatásul szolgálnak. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az oldal tartalmát bármikor módosítsuk, de nem kötelesek frissíteni az oldalunkon található információkat. Ön elfogadja, hogy az Ön felelőssége a webhelyünkön bekövetkezett változások figyelemmel kísérése.

4. SZAKASZ – A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ÁRAK MÓDOSÍTÁSA
Termékeink árai előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét vagy tartalmát) bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük.
Nem vállalunk felelősséget Ön vagy harmadik fél felé a Szolgáltatás módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy leállításáért.

5. SZAKASZ – TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK (ha van)
Bizonyos termékek vagy szolgáltatások kizárólag online érhetők el a weboldalon keresztül. Ezeknek a termékeknek vagy szolgáltatásoknak korlátozott mennyisége lehet, és csak a visszaküldési szabályzatunknak megfelelően lehet visszaküldeni vagy cserélni.
Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban jelenítsük meg termékeink áruházban megjelenő színeit és képeit. Nem tudjuk garantálni, hogy számítógépe monitorának bármely színe pontos lesz.
Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek termékeink vagy Szolgáltatásaink értékesítését bármely személyre, földrajzi régióra vagy joghatóságra korlátozni. Ezt a jogunkat eseti alapon gyakorolhatjuk. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy korlátozzuk az általunk kínált termékek vagy szolgáltatások mennyiségét. A termékleírások vagy a termékárak bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak, saját belátásunk szerint. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármely termék gyártását bármikor leállítsuk. Az ezen az oldalon található bármely termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlat érvénytelen, ha az tiltott.
Nem garantáljuk, hogy az Ön által vásárolt vagy beszerzett termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége megfelel az Ön elvárásainak, vagy a Szolgáltatásban előforduló hibákat kijavítják.

6. SZAKASZ – A SZÁMLÁZÁSI ÉS SZÁMLAINFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy visszautasítsunk minden tőlünk leadott megrendelést. Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy törölhetjük a személyenként, háztartásonként vagy rendelésenként vásárolt mennyiséget. Ezek a korlátozások magukban foglalhatják az ugyanazon ügyfélszámla által vagy ugyanazon számlán, ugyanazon hitelkártyán és/vagy ugyanazt a számlázási és/vagy szállítási címet használó rendeléseket. Abban az esetben, ha módosítunk vagy törölünk egy megrendelést, megpróbálhatjuk értesíteni Önt a megrendeléskor megadott e-mail és/vagy számlázási cím/telefonszám segítségével. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy korlátozzuk vagy megtiltsuk azokat a megrendeléseket, amelyeket saját megítélésünk szerint kereskedők, viszonteladók vagy forgalmazók adtak le.

Ön vállalja, hogy aktuális, teljes és pontos vásárlási és számlainformációkat ad meg minden üzletünkben történő vásárlás esetén. Ön beleegyezik abba, hogy haladéktalanul frissíti fiókját és egyéb adatait, beleértve az e-mail-címét és a hitelkártyaszámát, valamint a lejárati dátumokat, hogy végrehajthassuk tranzakcióit, és szükség esetén kapcsolatba léphessünk Önnel.

További részletekért tekintse át Visszaküldési szabályzatunkat.

7. SZAKASZ – OPCIONÁLIS ESZKÖZÖK
Hozzáférést biztosíthatunk Önnek harmadik féltől származó eszközökhöz, amelyeket sem felügyelünk, sem nem rendelkezünk ellenőrzéssel vagy bemenettel.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy hozzáférést biztosítunk az ilyen eszközökhöz „ahogy vannak” és „ahogy elérhetőek”, mindenféle garancia, nyilatkozat vagy feltétel nélkül, és minden jóváhagyás nélkül. Semmilyen felelősséget nem vállalunk abból a szempontból, hogy harmadik féltől származó opcionális eszközöket használ vagy azzal kapcsolatos.
A webhelyen keresztül kínált opcionális eszközök Ön általi használata teljes mértékben a saját kockázatára és belátása szerint történik, és gondoskodnia kell arról, hogy ismerje és jóváhagyja azokat a feltételeket, amelyek alapján az érintett harmadik fél szolgáltató(k) biztosítják az eszközöket.
A jövőben új szolgáltatásokat és/vagy funkciókat is kínálhatunk a weboldalon keresztül (beleértve az új eszközök és források kiadását). Az ilyen új funkciókra és/vagy szolgáltatásokra is a jelen Szolgáltatási feltételek vonatkoznak.

8. SZAKASZ – HARMADIK SZEMÉLYEK LINKEK
A Szolgáltatásunkon keresztül elérhető bizonyos tartalmak, termékek és szolgáltatások tartalmazhatnak harmadik felektől származó anyagokat.
A webhelyen található harmadik felek hivatkozásai olyan harmadik felek webhelyeire irányíthatják Önt, amelyek nem állnak kapcsolatban velünk. Nem vagyunk felelősek a tartalom vagy a pontosság vizsgálatáért vagy értékeléséért, és nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget harmadik felek anyagaiért vagy webhelyeiért, vagy harmadik felek bármely más anyagáért, termékéért vagy szolgáltatásáért.
Nem vállalunk felelősséget az áruk, szolgáltatások, erőforrások, tartalom megvásárlásával vagy használatával kapcsolatos károkért vagy károkért, vagy bármely más, harmadik fél webhelyével kapcsolatos tranzakcióval kapcsolatban. Kérjük, gondosan tekintse át a harmadik fél irányelveit és gyakorlatát, és győződjön meg arról, hogy megértette azokat, mielőtt bármilyen tranzakciót végrehajtana. A harmadik fél termékeivel kapcsolatos panaszokat, követeléseket, aggályokat vagy kérdéseket a harmadik félhez kell intézni.

9. SZAKASZ – FELHASZNÁLÓI MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS EGYÉB BENYÚJTÁSOK
Ha kérésünkre bizonyos konkrét pályaműveket (például pályázati pályaműveket) küld, vagy kérésünk nélkül kreatív ötleteket, javaslatokat, javaslatokat, terveket vagy egyéb anyagokat küld online, e-mailben, postai úton vagy más módon. (együttesen: „megjegyzések”), Ön beleegyezik abba, hogy az Ön által nekünk továbbított megjegyzéseket bármikor korlátozás nélkül szerkeszthetjük, másolhatjuk, közzétehetjük, terjeszthetjük, lefordíthatjuk és más módon bármilyen médiában felhasználhatjuk. Nem vagyunk és nem is leszünk kötelesek (1) bármilyen megjegyzést bizalmasan kezelni; (2) kártérítést fizetni bármilyen megjegyzésért; vagy (3) válaszolni bármilyen megjegyzésre.
Felügyelhetjük, szerkeszthetjük vagy távolíthatjuk el azokat a tartalmakat, amelyekről saját belátásunk szerint jogellenes, sértő, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, pornográf, obszcén vagy egyéb módon kifogásolható, vagy bármely fél szellemi tulajdonát vagy a jelen Szolgáltatási feltételeket sértő, de nem kötelesek vagyunk figyelemmel kísérni, szerkeszteni vagy eltávolítani. .
Ön beleegyezik abba, hogy megjegyzései nem sértik semmilyen harmadik fél jogát, ideértve a szerzői jogot, a védjegyjogot, a magánélethez való jogot, a személyiségi jogot vagy más személyes vagy tulajdonjogot. Ön továbbá beleegyezik abba, hogy megjegyzései nem tartalmazhatnak rágalmazó vagy más módon jogellenes, sértő vagy obszcén anyagokat, és nem tartalmazhatnak olyan számítógépes vírust vagy más rosszindulatú programot, amely bármilyen módon befolyásolhatja a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely működését. Nem használhat hamis e-mail címet, nem adhat ki magát valaki másnak, és nem vezethet más módon félre bennünket vagy harmadik feleket a megjegyzések eredetét illetően. Kizárólag Ön felelős az Ön által tett megjegyzésekért és azok pontosságáért. Nem vállalunk felelősséget az Ön vagy bármely harmadik fél által közzétett megjegyzésekért.

10. SZAKASZ – SZEMÉLYES ADATOK
A személyes adatoknak az áruházon keresztül történő elküldésére adatvédelmi szabályzatunk vonatkozik. Adatvédelmi szabályzatunk megtekintéséhez.

11. SZAKASZ – HIBÁK, PONTOSSÁGOK ÉS KIhagyások
Esetenként előfordulhatnak olyan információk az oldalunkon vagy a Szolgáltatásban, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy kihagyásokat tartalmazhatnak, amelyek a termékleírásokhoz, árakhoz, promóciókhoz, ajánlatokhoz, termékszállítási díjakhoz, szállítási időhöz és elérhetőséghez kapcsolódnak. Fenntartjuk a jogot az esetleges hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására, valamint az információk megváltoztatására vagy frissítésére, illetve a rendelések törlésére, ha a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon bármely információ pontatlan, előzetes értesítés nélkül (beleértve a rendelés leadását is). .
Nem vállalunk kötelezettséget a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon található információk frissítésére, módosítására vagy pontosítására, ideértve korlátozás nélkül az árinformációkat is, kivéve, ha a törvény előírja. A Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó webhelyen nem alkalmazott meghatározott frissítési vagy frissítési dátum azt jelzi, hogy a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó webhelyen található összes információ módosult vagy frissített.

12. SZAKASZ – TILTOTT FELHASZNÁLÁSOK
A Szolgáltatási feltételekben meghatározott egyéb tilalmakon túl, tilos az oldalt vagy annak tartalmát használni: (a) bármilyen jogellenes célra; (b) másokat jogellenes cselekmények végrehajtására vagy abban való részvételre kérni; (c) megsérteni bármely nemzetközi, szövetségi, tartományi vagy állami szabályozást, szabályt, törvényt vagy helyi rendeletet; (d) szellemi tulajdonjogaink vagy mások szellemi tulajdonjogainak megsértése vagy megsértése; (e) nem, szexuális irányultság, vallás, etnikai hovatartozás, faj, kor, nemzeti származás vagy fogyatékosság alapján zaklatni, visszaélni, sértegetni, ártani, rágalmazni, rágalmazni, becsmérelni, megfélemlíteni vagy megkülönböztetni; f) hamis vagy félrevezető információk benyújtása; (g) vírusok vagy bármely más típusú rosszindulatú kód feltöltése vagy továbbítása, amely bármilyen módon felhasználható vagy felhasználható, ami befolyásolja a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely, más webhelyek vagy az Internet funkcionalitását vagy működését; (h) mások személyes adatainak gyűjtésére vagy nyomon követésére; (i) spam, adathalászat, pharm, ürügy, pók, feltérképezés vagy kaparás; (j) bármilyen obszcén vagy erkölcstelen célból; vagy (k) a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely, más webhelyek vagy az internet biztonsági funkcióinak beavatkozása vagy megkerülése. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a tiltott felhasználási módok bármelyikének megsértése miatt megszüntessük a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal használatát.

13. SZAKASZ – A GARANCIA NYILATKOZATA; KORLÁTOLT FELELŐSSÉG
Nem garantáljuk, nem vállaljuk vagy garantáljuk, hogy szolgáltatásunk igénybevétele megszakítás nélkül, időben, biztonságosan vagy hibamentesen történik.
Nem garantáljuk, hogy a szolgáltatás használatából származó eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek.
Ön beleegyezik abba, hogy időről időre határozatlan időre eltávolíthatjuk a szolgáltatást, vagy bármikor lemondhatjuk a szolgáltatást az Ön értesítése nélkül.
Ön kifejezetten elfogadja, hogy a szolgáltatást az Ön kizárólagos kockázatára használja, vagy nem tudja használni. A szolgáltatást, valamint a szolgáltatáson keresztül Önnek szállított összes terméket és szolgáltatást (kivéve az általunk kifejezetten megjelölt eseteket) „ahogy van” és „rendelkezésre álló állapotában” biztosítjuk az Ön számára, bármilyen kifejezett vagy kifejezett szavatosság vagy feltétel nélkül. beleértett, beleértve az eladhatóságra, az eladható minőségre, az adott célra való alkalmasságra, a tartósságra, a jogcímre és a jogsértés hiányára vonatkozó vélelmezett garanciákat vagy feltételeket.
Az Exquisite Aromas, igazgatóink, tisztségviselőink, alkalmazottaink, leányvállalataink, ügynökeink, vállalkozóink, gyakornokaink, beszállítóink, szolgáltatóink vagy licencadóink semmilyen esetben sem felelősek semmilyen sérülésért, veszteségért, követelésért vagy bármilyen közvetlen, közvetett, véletlen, büntető, különleges, vagy bármilyen következményes kár, beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, a bevételkiesést, a megtakarítások elvesztését, az adatvesztést, a csereköltségeket vagy bármilyen hasonló kárt, akár szerződésen, jogsértésen (beleértve a gondatlanságot), objektív felelősséget vagy egyéb módon, ha a a szolgáltatás vagy a szolgáltatás használatával beszerzett bármely termék Ön általi használata, vagy bármely más, a szolgáltatás vagy bármely termék Ön általi használatával kapcsolatos követelés, beleértve, de nem kizárólagosan a tartalom bármely hibáját vagy kihagyását, vagy bármilyen veszteség vagy kár, amely a szolgáltatás vagy a szolgáltatáson keresztül közzétett, továbbított vagy más módon elérhetővé tett tartalom (vagy termék) használatából ered, még akkor is, ha ennek lehetőségéről értesítették. Mivel egyes államok vagy joghatóságok nem teszik lehetővé a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, az ilyen államokban vagy joghatóságokban felelősségünket a törvény által megengedett maximális mértékre korlátozzuk.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TARTALOMRA VONATKOZÓAN & WELLNESS AZ OLDALON:

Ez a webhely alternatív egészségügyi és aromaterápiás információkat kínál, és kizárólag oktatási célokat szolgál. Ne hagyatkozzon ezekre az információkra a professzionális orvosi tanácsadás, diagnózis vagy kezelés helyettesítőjeként, és nem is helyettesíti azokat. Ha bármilyen aggálya vagy kérdése van az egészségével kapcsolatban, mindig konzultáljon orvosával vagy más egészségügyi szakemberrel. Ne hagyja figyelmen kívül, kerülje el vagy késleltesse az egészségügyi szakembertől kapott orvosi vagy egészségügyi tanácsok megszerzését olyan dolgok miatt, amelyeket esetleg olvasott ezen az oldalon. Az ezen az oldalon található információk felhasználása kizárólag az Ön saját kockázatára történik.

Az ezen az oldalon közölt vagy közzétett vagy bármely szolgáltatáson keresztül elérhető semmi sem tekinthető orvosi vagy tanácsadási gyakorlatnak, és nem is szabad annak tekinteni. E megállapodás értelmében az orvosi és tanácsadási gyakorlat magában foglalja, korlátozás nélkül, a pszichiátriát, a pszichológiát, a pszichoterápiát vagy az egészségügyi kezelések, utasítások, diagnózisok, prognózisok vagy tanácsok nyújtását.

14. SZAKASZ – KÁRTÉRÍTÉS
Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja, megvédi és ártalmatlanná teszi az Exquisite Aromast és anyavállalatunkat, leányvállalatainkat, leányvállalatainkat, partnereinket, tisztségviselőinket, igazgatóinkat, ügynökeinket, vállalkozókat, licencadókat, szolgáltatókat, alvállalkozókat, beszállítókat, gyakornokokat és alkalmazottakat, minden igénytől és követeléstől mentesen. ésszerű ügyvédi díjak, amelyeket bármely harmadik fél fizet a jelen Szolgáltatási feltételek vagy az azokban hivatkozott dokumentumok megsértése miatt, vagy abból ered, hogy Ön megsérti bármely törvényt vagy egy harmadik fél jogait.

15. SZAKASZ – VÁLASZTHATÓSÁG
Abban az esetben, ha a jelen Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak minősül, az ilyen rendelkezés mindazonáltal a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben végrehajtható, és a végrehajthatatlan rész a jelen Feltételektől elszakadtnak tekintendő. szolgáltatás, az ilyen megállapítás nem érinti a többi fennmaradó rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát.

16. SZAKASZ – MEGSZŰNÉS
A felek kötelezettségei és kötelezettségei, amelyek a felmondás időpontja előtt keletkeztek, a jelen szerződés megszűnését követően minden célból fennmaradnak.
A jelen Szolgáltatási feltételek mindaddig hatályosak, amíg Ön vagy mi fel nem mondjuk. A jelen Szolgáltatási feltételeket bármikor felmondhatja, ha értesít minket arról, hogy nem kívánja tovább használni Szolgáltatásainkat, vagy ha abbahagyja oldalunk használatát.
Ha kizárólagos megítélésünk szerint Ön elmulasztja, vagy gyanítjuk, hogy elmulasztotta betartani a jelen Szolgáltatási feltételek bármely feltételét vagy rendelkezését, a jelen Szerződést bármikor felmondhatjuk előzetes értesítés nélkül, és Ön továbbra is felelős minden esedékes összegért. a felmondás dátumáig, beleértve a felmondás időpontját is; és/vagy ennek megfelelően megtagadhatja a hozzáférést Szolgáltatásainkhoz (vagy azok bármely részéhez).

17. SZAKASZ – TELJES MEGÁLLAPODÁS
A jelen Szolgáltatási feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást.
A jelen Szolgáltatási feltételek és az általunk ezen az oldalon vagy a Szolgáltatással kapcsolatban közzétett szabályzatok vagy működési szabályok alkotják a teljes megállapodást és egyetértést Ön és köztünk, és szabályozzák a Szolgáltatás Ön általi használatát, felülírva minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, kommunikációt és javaslatot. , akár szóban, akár írásban, Ön és köztünk (beleértve, de nem kizárólagosan, a Szolgáltatási feltételek bármely korábbi verzióját).
A jelen Szolgáltatási feltételek értelmezésében fellépő félreértések nem értelmezhetők a szövegező fél ellen.

18. SZAKASZ – IRÁNYADÓ JOG
A jelen Szolgáltatási feltételekre és azokra a külön megállapodásokra, amelyek alapján a Szolgáltatásokat nyújtjuk Önnek, Kanada törvényei szabályozzák, és azokkal összhangban kell értelmezni.

19. SZAKASZ – A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI
Ezen az oldalon bármikor megtekintheti a Szolgáltatási feltételek legújabb verzióját.
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint frissítsük, módosítsuk vagy lecseréljük a jelen Szolgáltatási feltételek bármely részét azáltal, hogy frissítéseket és változtatásokat teszünk közzé weboldalunkon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze weboldalunkat, hogy nincs-e benne változás. A jelen Szolgáltatási feltételek bármely módosításának közzétételét követően a weboldalunk vagy a szolgáltatásunk további használata vagy hozzáférése a változtatások elfogadását jelenti.

20. SZAKASZ – ELÉRHETŐSÉGI ADATOK
A Szolgáltatási feltételekkel kapcsolatos kérdéseit a support@exquisitearomas.com e-mail címre kell küldenie.

21. SZAKASZ – SMS/MMS MOBIL ÜZENET MARKETING PROGRAM

A Exquisite Aromas (a továbbiakban: „Mi”, „Mi”, „Miénk”) egy mobil üzenetküldő programot (a „Program”) kínál, amelynek használatát és részvételét a jelen Mobilüzenetkezelési Feltételek és Adatvédelmi szabályzat ( a „Megállapodás”). Bármely Programunkban való részvétellel vagy részvétellel Ön elfogadja és elfogadja ezeket a feltételeket, beleértve, korlátozás nélkül, beleegyezését, hogy a velünk fennálló vitás kérdéseket kötelező érvényű, kizárólag egyéni választottbírósági eljárás útján rendezze, a „Vitarendezésben” leírtak szerint. ” szakasz alább. Ez a Megállapodás a Programra korlátozódik, és nem célja, hogy módosítson más feltételeket vagy adatvédelmi irányelveket, amelyek az Ön és köztünk fennálló kapcsolatot más összefüggésekben szabályozhatják.

Felhasználói feliratkozás: A Program lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy SMS/MMS mobilüzeneteket fogadjanak, ha megerősítik a Programban való részvételt, például online vagy jelentkezési űrlapokon keresztül. Függetlenül attól, hogy milyen feliratkozási móddal csatlakozott a Programhoz, Ön elfogadja, hogy a jelen Szerződés vonatkozik az Ön Programban való részvételére. A Programban való részvétellel Ön beleegyezik abba, hogy automatikusan tárcsázott vagy előre felvett marketing mobilüzeneteket kapjon a regisztrációjához tartozó telefonszámon, és tudomásul veszi, hogy a tőlünk történő vásárláshoz nincs szükség hozzájárulásra. Bár Ön hozzájárul az automatikus tárcsázóval küldött üzenetek fogadásához, a fentiek nem értelmezhetők úgy, hogy azt sugallják vagy sugallják, hogy mobilüzeneteink bármelyikét vagy mindegyikét automatikus telefontárcsázó rendszer („ATDS” vagy „autodialer”) segítségével küldjük. Üzenet- és adatátviteli díjak vonatkozhatnak.

Felhasználói leiratkozás: Ha nem kíván továbbra is részt venni a Programban, vagy már nem fogadja el ezt a megállapodást, beleegyezik abba, hogy STOP, END, TÖRLÉS, ELŐFIZETÉS vagy KILÉPÉS választ küld bármely tőlünk érkező mobilüzenetről, hogy leiratkozhasson a programról. Program. További mobilüzenetet kaphat, amely megerősíti a leiratkozási döntését. Ön megérti és elfogadja, hogy a fenti lehetőségek az egyetlen ésszerű módszer a leiratkozásra. Ön azt is megérti és elfogadja, hogy a leiratkozás bármely más módja, beleértve, de nem kizárólagosan, a fent felsoroltaktól eltérő szavak sms küldését, vagy ha valamelyik alkalmazottunkat szóban kéri, hogy távolítsa el Önt a listáról, nem ésszerű módja a leiratkozásnak. .

Értesítési és kártalanítási kötelezettség: Ha bármikor abba kívánja hagyni a Programra való előfizetéshez használt mobiltelefonszám használatát, beleértve a szolgáltatási terv lemondását, a telefonszám eladását vagy átadását egy másik félnek, beleegyezik, hogy a mobiltelefonszám használatának befejezése előtt hajtsa végre a fent leírt Felhasználói Leiratkozási folyamatot. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az erre vonatkozó hozzájárulása a jelen szerződési feltételek lényeges részét képezi. Ön továbbá beleegyezik abba, hogy ha megszünteti mobiltelefonszáma használatát anélkül, hogy értesítene bennünket az ilyen változásról, akkor Ön vállalja, hogy Ön felel az összes költségünkért (beleértve az ügyvédi díjakat is) és kötelezettségekért, amelyek velünk vagy bármely más féllel kapcsolatban merülnek fel. a mobilüzenetek kézbesítését olyan magánszemély(ek) által benyújtott követelések eredményeként, akiknek később az adott mobiltelefonszámot hozzárendelték. Ez a kötelezettség és megállapodás érvényben marad bármely Programunkban való részvételre vonatkozó megállapodás felmondása vagy felmondása esetén.

ÖN ELFOGADJA, HOGY AZ ÖN NYILVÁNOSSÁGBAN NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK VÁLTOZÁSÁRÓL AZ ÖN KÖVETELMÉNYÉBŐL EREDMÉNYESÜL EREDŐ MINDEN KÖVETELMÉNY VAGY FELELŐSSÉG MENTESEN TART MINKET KÁRTANÍT, VÉDETT ÉS ÁRTALMATLAN MINKET, BELEÉRTVE BÁRMELY KÖVETELMÉNYT VAGY KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST.4. 227. § és az azt követő §, VAGY HASONLÓ ÁLLAMI ÉS SZÖVETSÉGI TÖRVÉNYEK, ÉS AZOK ALÁBAN KIhirdetett RENDELKEZÉSEK, AMELYEK AZT EREDMÉNYEZTETJÜK, HOGY AZ ÖN MEGADOTT MOBILTELEFONSZÁMON KAPCSOLATOT KÍSÉRLETÜNK ÖNEL.

A program leírása: A Program hatókörének korlátozása nélkül a Programban részt vevő felhasználók digitális és fizikai termékek, szolgáltatások és események marketingjével és értékesítésével kapcsolatos üzeneteket kaphatnak.

Költség és gyakoriság: Üzenet- és adatátviteli díjak vonatkozhatnak. A Program ismétlődő mobilüzeneteket tartalmaz, és a velünk való interakciótól függően időszakonként további mobilüzeneteket küldhetünk.

Támogatási utasítások: A programmal kapcsolatos támogatásért küldje el a „HELP” szöveget arra a számra, amelyről üzenetet kapott, vagy írjon nekünk a support@exquisitearomas.com címre. Felhívjuk figyelmét, hogy ennek az e-mail címnek a használata nem elfogadható módja a programból való leiratkozásnak. A leiratkozást a fent leírt eljárások szerint kell benyújtani.

MMS közzététel: A Program SMS TM-eket (befejező üzeneteket) küld, ha az Ön mobileszköze nem támogatja az MMS-üzenetküldést.

Jótállási nyilatkozatunk: A Programot „ahogy van” alapon kínáljuk, és előfordulhat, hogy nem mindig minden területen érhető el, és előfordulhat, hogy nem működik tovább a termék, szoftver, lefedettség vagy a vezeték nélküli hálózat által végrehajtott egyéb változtatások esetén. hordozó. Nem vállalunk felelősséget a Programhoz kapcsolódó mobilüzenetek fogadásának késedelméért vagy hibáiért. A mobilüzenetek kézbesítése a vezeték nélküli szolgáltatótól/hálózat-üzemeltetőtől való hatékony továbbítástól függ, és a mi ellenőrzésünkön kívül esik. A T-Mobile nem vállal felelősséget a késedelmes vagy kézbesítetlen mobilüzenetekért.

Résztvevői követelmények: rendelkeznie kell egy saját vezeték nélküli eszközzel, amely képes kétirányú üzenetküldésre, részt kell vennie a résztvevő vezeték nélküli szolgáltatónál, és szöveges üzenetküldő szolgáltatással rendelkező vezeték nélküli szolgáltatás előfizetőnek kell lennie. Nem minden mobiltelefon-szolgáltató biztosítja a részvételhez szükséges szolgáltatást. A szöveges üzenetek küldésére vonatkozó konkrét utasításokért ellenőrizze telefonja képességeit.

Korhatár: Tizenhárom (13) év alatti életkor nem használhatja a platformmal való kapcsolattartást. Ha Ön használja a Platformot, vagy azzal foglalkozik, és betöltötte a tizenhárom (13) és tizennyolc (18) év közötti életkort, ehhez szülője vagy törvényes képviselője engedélyével kell rendelkeznie. A Platform használatával vagy részvételével Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem fiatalabb tizenhárom (13) éves, tizenhárom (13) és tizennyolc (18) év közötti, és a használatához szülője vagy törvényes gyámja engedélye van. vagy kapcsolatba lépnek a Platformmal, vagy nagykorúak az Ön joghatóságában. A Platform használatával vagy az abban való részvétellel Ön azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön joghatóságának hatályos joga feljogosítja a Platform használatát és/vagy az azzal való együttműködést.

Tiltott tartalom: Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem küld tiltott tartalmat a Platformon keresztül. A tiltott tartalom a következőket tartalmazza:

Bármilyen csaló, rágalmazó, rágalmazó, botrányos, fenyegető, zaklató vagy üldöző tevékenység;
Kifogásolható tartalom, beleértve a trágárságot, obszcenitást, könnyelműséget, erőszakot, fanatizmust, gyűlöletet és faj, nem, vallás, nemzetiség, fogyatékosság, szexuális irányultság vagy életkor alapján történő megkülönböztetést;
Kalóz számítógépes programok, vírusok, férgek, trójai programok vagy egyéb káros kódok;
Bármilyen termék, szolgáltatás vagy promóció, amely jogellenes, ha ilyen terméket, szolgáltatást vagy annak promócióját kapják;
Bármilyen olyan tartalom, amely az egészségbiztosítás hordozhatóságáról és elszámoltathatóságáról szóló törvény ("HIPAA") vagy a gazdasági és klinikai egészségügyi egészségügyi információtechnológiai törvény ("HITEC" törvény) által védett személyes egészségügyi információkat tartalmaz és/vagy hivatkozik azokra; és
Bármilyen egyéb tartalom, amelyet az üzenet küldésének helye szerinti joghatóság hatályos törvényei tiltanak.
Vitarendezés: Abban az esetben, ha vita, követelés vagy vita van közted és köztünk, vagy közted és a Stodge, LLC d/b/a Postscript vagy bármely más, a nevünkben eljáró harmadik fél szolgáltató között a mobil továbbítása érdekében a Program hatálya alá tartozó üzenetek, amelyek szövetségi vagy állami törvényi követelésekből, köztörvényes követelésekből, jelen Megállapodásból erednek vagy azokhoz kapcsolódnak, vagy ezek megsértése, felmondása, végrehajtása, értelmezése vagy érvényessége, beleértve a jelen megállapodás hatályának vagy alkalmazhatóságának meghatározását a választottbírósági megállapodást, az ilyen vitákat, követeléseket vagy vitákat a törvény által megengedett legteljesebb mértékben a Calgary-i, Alberta-i választottbíróság dönti el egy választott bíró előtt.

A felek megállapodnak abban, hogy a vitát kötelező érvényű választottbíróság elé terjesztik az Amerikai Választottbírósági Szövetség (AAA) akkor hatályos Kereskedelmi Választottbírósági Szabályai szerint. A jelen Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a választottbíró az Exquisite Aromas fő üzleti tevékenységének helye szerinti szövetségi bírósági kör anyagi törvényeit alkalmazza, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra. A választottbírósági felszólítás valamelyik fél részére történő kézbesítését követő tíz (10) naptári napon belül a feleknek közösen kell kiválasztaniuk egy választottbírót, aki legalább öt éves tapasztalattal rendelkezik ebben a minőségben, és aki ismeri és tapasztalattal rendelkezik a vita tárgyában. Ha a felek tíz (10) naptári napon belül nem állapodnak meg választottbíróról, a fél kérelmezheti az AAA-t, hogy jelöljön ki választottbírót, akinek meg kell felelnie ugyanazon tapasztalati követelménynek. Vita esetén a választottbíró dönt a jelen választottbírósági megállapodás érvényesíthetőségéről és értelmezéséről a Szövetségi Választottbírósági Törvénnyel („FAA”) összhangban. A felek abban is megállapodnak, hogy az AAA sürgősségi védelmi intézkedésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni ahelyett, hogy bírósági intézkedést kérnek. A választottbíró döntése végleges és kötelező érvényű, és egyetlen félnek sincs joga fellebbezni, kivéve az FAA 10. szakaszában foglaltakat. Mindegyik fél viseli a választottbíróért és a választottbíróság lebonyolításáért fizetett díjak rá eső részét; mindazonáltal a választottbírónak jogában áll az egyik felet az ilyen díjak egészének vagy egy részének megfizetésére kötelezni egy jól megindokolt határozat részeként. A felek megállapodnak abban, hogy a választottbíró csak a jogszabályban vagy a szerződésben kifejezetten engedélyezett mértékben jogosult ügyvédi díjakat megállapítani. A választottbírónak nincs joga büntető kártérítést megítélni, és ezennel mindkét fél lemond minden jogáról, hogy büntető kártérítést kérjen vagy behajtson a választottbíróság által megoldott viták tekintetében. A felek megállapodnak abban, hogy kizárólag egyéni alapon döntenek, és ez a megállapodás nem teszi lehetővé a csoportos választottbírósági eljárást vagy a felperesként vagy csoporttagként benyújtott követeléseket bármely osztályos vagy reprezentatív választottbírósági eljárásban. A törvény által előírt esetek kivételével sem egyik fél, sem a választottbíró nem fedheti fel a választottbírósági eljárás létezését, tartalmát vagy eredményeit mindkét fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve, ha törvényes jog védelme vagy érvényesítése. Ha e szakasz bármely feltétele vagy rendelkezése bármely joghatóságban érvénytelen, törvénytelen vagy végrehajthatatlan, az érvénytelenség, jogellenesség vagy végrehajthatatlanság nem érinti e szakasz egyetlen feltételét vagy rendelkezését sem, és nem érvényteleníti vagy nem teszi végrehajthatatlanná az adott feltételt vagy rendelkezést bármely más joghatóságban. . Ha a vita valamilyen okból nem választottbíróságon, hanem bíróságon zajlik, a felek lemondanak az esküdtszéki tárgyaláshoz való jogukról. Ez a választottbírósági rendelkezés érvényben marad bármely Programunkban való részvételre vonatkozó megállapodás felmondása vagy felmondása esetén.

Vegyes: Ön szavatolja és kijelenti számunkra, hogy rendelkezik minden szükséges joggal, hatáskörrel és felhatalmazással a jelen Feltételek elfogadásához és a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, és a jelen Szerződésben vagy az ilyen kötelezettségek teljesítésében foglaltak semmi sem sérti Önt egyéb szerződés vagy kötelezettség. Ha bármelyik fél elmulasztja a jelen Szerződésben foglalt bármely jogának gyakorlását, az nem minősül a jelen Szerződésben foglalt további jogokról való lemondásnak. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek bizonyul, az adott rendelkezést a szükséges minimális mértékig korlátozzák vagy megszüntetik annak érdekében, hogy a jelen Szerződés egyébként teljes hatályú, hatályos és végrehajtható maradjon. A Program minden új funkciójára, módosítására, frissítésére vagy fejlesztésére a jelen Megállapodás vonatkozik, kivéve, ha írásban kifejezetten másként szerepel. Fenntartjuk a jogot a jelen Szerződés időről időre történő megváltoztatására. A jelen Megállapodás minden frissítéséről tájékoztatni kell Önt. Ön tudomásul veszi, hogy felelősséget vállal a jelen Szerződés időről időre történő áttekintésére, és minden ilyen változásra vonatkozóan. Azzal, hogy az ilyen változtatások után továbbra is részt vesz a Programban, elfogadja a jelen Megállapodást a módosított formában.

 

Ingyenes szállítás
30 nap garancia
Reagáló ügyfélszolgálat
100% tiszta illóolajok