Dnes až 50% sleva v celém obchodě!

Podmínky služby

PŘEHLED
Tyto webové stránky provozuje společnost Exquisite Aromas. Na celém webu se termíny „my“, „nás“ a „naše“ vztahují k vynikajícím aromatům. Společnost Exquisite Aromas nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z těchto stránek vám, uživatelům, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem něčeho od nás se zapojíte do naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těchto dodatečných podmínek a zásad. zde odkazované a/nebo dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, včetně, bez omezení, uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Před přístupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky služby. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, také podléhají podmínkám služby. Na této stránce si můžete kdykoli přečíst nejnovější verzi podmínek služby. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup na webovou stránku po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Poskytují nám platformu online elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ODDÍL 1 – PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
Souhlasem s těmito smluvními podmínkami prohlašujete, že jste alespoň plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště nebo že jste plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště a dali jste nám souhlas k tomu, umožnit komukoli z vašich nezletilých závislých osob používat tyto stránky.
Nesmíte používat naše produkty k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu, ani nesmíte při používání služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, nikoli však výhradně, zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

ODDÍL 2 – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.
Berete na vědomí, že váš obsah (nezahrnující informace o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy zašifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani využívat žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webu, jehož prostřednictvím je služba poskytována, bez našeho výslovného písemného souhlasu. .
Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky.

ODDÍL 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ
Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na této stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a nemělo by se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na této stránce je na vaše vlastní riziko.
Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - ÚPRAVY SLUŽBY A CEN
Ceny našich produktů se mohou bez upozornění změnit.
Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.
Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existují)
Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení.
Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazovali barvy a obrázky našich produktů, které se na prodejně objevují. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez upozornění změnit podle vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit výrobu jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby učiněná na této stránce je neplatná tam, kde je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu, který jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání, ani že budou opraveny jakékoli chyby ve Službě.

ODDÍL 6 – PŘESNOST ÚDAJE O ÚČTU A ÚČTU
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailu a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době vytvoření objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho úsudku zdají být zadány prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů provedených v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách vrácení.

ODDÍL 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE
Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím této stránky je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem třetí strany, a souhlasíte s nimi.
Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby také podléhají těmto Podmínkám služby.

ODDÍL 8 – ODKAZY TŘETÍCH STRAN
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.
Odkazy třetích stran na této stránce vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme odpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Pečlivě si prosím přečtěte zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 9 – PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÉ PŘÍSPĚVKY
Pokud na naši žádost odešlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zašlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, o kterém na základě vlastního uvážení rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto podmínky služby. .
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, ani nás nebo třetí strany jinak uvádět v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste výhradně odpovědní za jakékoli komentáře, které učiníte, a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ODDÍL 10 – OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše Zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A VYPADÁNÍ
Občas se na našich stránkách nebo ve službě mohou vyskytovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste objednávku odeslali). .
Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně, bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo znamenat, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ
Kromě jiných zákazů uvedených v Podmínkách služby máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzývat ostatní, aby prováděli jakékoli nezákonné činy nebo se na nich podíleli; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spam, phishing, pharm, záminka, pavouk, procházení nebo škrábání; (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme odstranit službu na dobu neurčitou nebo službu kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.
Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám jsou prostřednictvím služby poskytovány, jsou (kromě případů, kdy je výslovně uvedeno námi) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez jakéhokoli zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodovatelné kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušování práv.
V žádném případě nenesou společnost Exquisite Aromas, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, trestné, zvláštní, nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, ušlého zisku, ušlého příjmu, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vaše používání kterékoli služby nebo jakýchkoli produktů zakoupených pomocí služby nebo pro jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale nejen, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že je o jejich možnosti informován. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

S OHLEDEM NA OBSAH TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ & WELLNESS NA STRÁNCE:

Tento web nabízí informace o alternativním zdraví a aromaterapii a je určen pouze pro vzdělávací účely. Na tyto informace byste se neměli spoléhat jako na náhradu za odbornou lékařskou radu, diagnostiku nebo léčbu, ani je nenahrazují. Máte-li jakékoli obavy nebo otázky týkající se vašeho zdraví, měli byste se vždy poradit s lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Nepřehlížejte, nevyhýbejte se ani neodkládejte získání lékařských nebo zdravotních rad od svého ošetřujícího lékaře kvůli něčemu, co jste si mohli přečíst na této stránce. Použití jakýchkoli informací uvedených na těchto stránkách je výhradně na vaše vlastní riziko.

Nic, co je uvedeno nebo zveřejněno na této stránce nebo dostupné prostřednictvím jakýchkoli služeb, není zamýšleno a nesmí být považováno za praxi lékařské nebo poradenské péče. Pro účely této smlouvy zahrnuje lékařská a poradenská praxe, bez omezení, psychiatrii, psychologii, psychoterapii nebo poskytování zdravotní péče, pokyny, diagnostiku, prognózu nebo poradenství.

ODDÍL 14 – ODŠKODNĚNÍ
Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a chránit společnost Exquisite Aromas a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, bez jakýchkoli nároků nebo požadavků, včetně přiměřené poplatky za právní zastoupení, provedené jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují odkazem, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 – ODDĚLITELNOST
V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto podmínek služby shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto podmínek doručení, takové určení neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ
Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto podmínky služby jsou účinné, pokud a dokud je neukončíte vy nebo my. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.
Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte nebo se domníváme, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto podmínek služby, můžeme také tuto smlouvu kdykoli bez upozornění ukončit a vy budete nadále odpovědní za všechny splatné částky. do a včetně data ukončení; a/nebo vám v souladu s tím může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 – CELÁ SMLOUVA
Neschopnost uplatňovat nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek služby neznamená vzdání se takového práva nebo ustanovení.
Tyto podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na tomto webu nebo v souvislosti se službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby, přičemž nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy. , ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli předchozích verzí podmínek služby).
Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto podmínek služby nebudou vykládány proti straně, která je sepsala.

ODDÍL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO
Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Kanady.

ODDÍL 19 – ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY
Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.
Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup k našim webovým stránkám nebo Službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 – KONTAKTNÍ INFORMACE
Dotazy ohledně podmínek služby nám zasílejte na adresu support@exquisitearomas.com.

ČÁST 21 – PROGRAM MOBILNÍHO MARKETINGU SMS/MMS

Společnost Exquisite Aromas (dále jen „My“, „Nás“, „Naše“) nabízí program pro mobilní zasílání zpráv (dále jen „Program“), s jehož používáním a účastí souhlasíte v souladu s těmito smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů ( dohoda"). Přihlášením do kteréhokoli z našich programů nebo účastí v něm přijímáte a souhlasíte s těmito podmínkami, včetně, bez omezení, vašeho souhlasu s řešením jakýchkoli sporů s námi prostřednictvím závazného rozhodčího řízení pouze pro jednotlivce, jak je podrobně popsáno v části „Řešení sporů“. “ níže. Tato smlouva je omezena na program a není určena k úpravě jiných podmínek a zásad nebo zásad ochrany osobních údajů, které mohou řídit vztah mezi vámi a námi v jiných kontextech.

Uživatelské přihlášení: Program umožňuje uživatelům přijímat mobilní zprávy SMS/MMS potvrzením přihlášení k programu, například prostřednictvím online nebo aplikačních registračních formulářů. Bez ohledu na způsob přihlášení, který jste použili pro připojení k programu, souhlasíte s tím, že tato smlouva se vztahuje na vaši účast v programu. Účastí v Programu souhlasíte s přijímáním automaticky vytáčených nebo předem nahraných marketingových mobilních zpráv na telefonní číslo spojené s vaším přihlášením a jste srozuměni s tím, že k nákupu od nás není vyžadován souhlas. I když souhlasíte s přijímáním zpráv zasílaných pomocí automatického vytáčení, výše uvedené nebude vykládáno tak, že by naznačovalo nebo naznačovalo, že některé nebo všechny Naše mobilní zprávy jsou odesílány pomocí systému automatického vytáčení (“ATDS” nebo “autodialer”). Mohou být účtovány poplatky za zprávy a data.

Odhlášení uživatele: Pokud si nepřejete pokračovat v účasti v programu nebo již nesouhlasíte s touto smlouvou, souhlasíte s tím, že odpovíte STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE nebo QUIT na jakoukoli mobilní zprávu od nás, abyste se odhlásili Program. Můžete obdržet další mobilní zprávu potvrzující vaše rozhodnutí odhlásit se. Chápete a souhlasíte s tím, že výše uvedené možnosti jsou jedinými rozumnými způsoby odhlášení. Berete také na vědomí a souhlasíte s tím, že jakýkoli jiný způsob odhlášení, včetně, ale nejen, textových zpráv jiných než výše uvedených nebo ústního požadavku jednoho z našich zaměstnanců, aby vás odstranil z našeho seznamu, není přiměřeným prostředkem k odhlášení. .

Povinnost informovat a odškodnit: Pokud budete mít kdykoli v úmyslu přestat používat mobilní telefonní číslo, které bylo použito k předplacení programu, včetně zrušení vašeho plánu služeb nebo prodeje či převodu telefonního čísla na jinou stranu, souhlasíte s tím, že před ukončením používání mobilního telefonního čísla dokončete proces odhlášení uživatele popsaný výše. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš souhlas s tím je podstatnou součástí těchto podmínek. Dále souhlasíte s tím, že pokud přestanete používat své mobilní telefonní číslo, aniž byste nás o takové změně informovali, souhlasíte s tím, že ponesete odpovědnost za veškeré náklady (včetně poplatků za právní zastoupení) a závazky, které nám nebo jakékoli straně, která pomáhá při doručování mobilních zpráv v důsledku nároků vznesených jednotlivci (osobami), kterým bylo později přiděleno toto mobilní telefonní číslo. Tato povinnost a dohoda přetrvá i po zrušení nebo ukončení vaší smlouvy o účasti v jakémkoli z našich programů.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NÁS ODŠKODNUJETE, BRÁNUJETE A NEZRUŠÍTE NÁS V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI NÁROKU NEBO ODPOVĚDNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO NEUPOZORNĚNÍ NÁS O ZMĚNĚ INFORMACÍ, KTERÉ JSTE POSKYTLI, VČETNĚ JAKÉHOKOLI NÁROKU NEBO ODPOVĚDNOSTI PODLE TELEPHONE. § 227 a násl. NEBO PODOBNÉ STÁTNÍ A FEDERÁLNÍ ZÁKONY A JAKÉKOLI PŘEDPISY VYHLÁŠENÉ V TOMTO NÁSLEDUJÍCÍCH NÁSLEDUJÍCÍCH POKUSU VÁS KONTAKTOVAT NA MOBILNÍM TELEFONNÍM ČÍSLE, KTERÉ JSTE POSKYTLI.

Popis programu: Bez omezení rozsahu programu mohou uživatelé, kteří se přihlásí do programu, očekávat, že budou dostávat zprávy týkající se marketingu a prodeje digitálních a fyzických produktů, služeb a událostí.

Cena a frekvence: Mohou být účtovány poplatky za zprávy a data. Program zahrnuje opakující se mobilní zprávy a další mobilní zprávy mohou být pravidelně zasílány na základě vaší interakce s námi.

Pokyny k podpoře: Chcete-li získat podporu týkající se programu, odešlete textovou zprávu „HELP“ na číslo, ze kterého jste obdrželi zprávy, nebo nám zašlete e-mail na adresu support@exquisitearomas.com. Vezměte prosím na vědomí, že použití této e-mailové adresy není přijatelným způsobem odhlášení z programu. Odhlášení musí být předloženo v souladu s postupy uvedenými výše.

Zveřejnění MMS: Program bude odesílat SMS TM (koncové zprávy), pokud vaše mobilní zařízení nepodporuje zasílání zpráv MMS.

Naše vyloučení záruky: Program je nabízen „tak jak je“ a nemusí být vždy dostupný ve všech oblastech a nemusí nadále fungovat v případě produktu, softwaru, pokrytí nebo jiných změn provedených vaším bezdrátovým připojením. dopravce. Neneseme odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo selhání při přijímání jakýchkoli mobilních zpráv spojených s tímto programem. Doručování mobilních zpráv podléhá účinnému přenosu od vašeho poskytovatele bezdrátových služeb/operátora sítě a je mimo naši kontrolu. T-Mobile neručí za zpožděné nebo nedoručené mobilní zprávy.

Požadavky na účastníka: Musíte mít vlastní bezdrátové zařízení schopné obousměrného zasílání zpráv, používat zúčastněného bezdrátového operátora a být předplatitelem bezdrátové služby se službou textových zpráv. Ne všichni poskytovatelé mobilních telefonů poskytují služby nezbytné k účasti. Konkrétní pokyny k zasílání textových zpráv zkontrolujte ve schopnostech svého telefonu.

Věkové omezení: Pokud je vám méně než třináct (13) let, nesmíte používat platformu. Pokud používáte platformu nebo se s ní zapojujete a je vám mezi třinácti (13) a osmnácti (18) lety, musíte k tomu mít svolení rodiče nebo zákonného zástupce. Používáním platformy nebo zapojením se do platformy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vám není méně než třináct (13) let, je vám mezi třinácti (13) a osmnácti (18) a máte svolení svého rodiče nebo zákonného zástupce používat nebo se zapojují do platformy nebo jsou ve vaší jurisdikci plnoletí. Používáním nebo zapojením se do platformy také berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vám platný zákon vaší jurisdikce dovoluje platformu používat a/nebo se s ní zapojit.

Zakázaný obsah: Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že prostřednictvím platformy nebudete odesílat žádný zakázaný obsah. Zakázaný obsah zahrnuje:

Jakékoli podvodné, urážlivé, pomlouvačné, skandální, výhružné, obtěžující nebo pronásledovací aktivity;
nevhodný obsah, včetně vulgárních výrazů, obscénnosti, chlípnosti, násilí, fanatismu, nenávisti a diskriminace na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku;
Pirátské počítačové programy, viry, červy, trojské koně nebo jiný škodlivý kód;
Jakýkoli produkt, služba nebo propagace, která je nezákonná, pokud je takový produkt, služba nebo propagace přijata;
Jakýkoli obsah, který implikuje a/nebo odkazuje na osobní zdravotní údaje, které jsou chráněny zákonem o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění („HIPAA“) nebo zákonem o zdravotnických informačních technologiích pro ekonomické a klinické zdraví („HITEC“); a
Jakýkoli jiný obsah, který je zakázán platným zákonem v jurisdikci, ze které je zpráva odeslána.
Řešení sporů: V případě, že dojde ke sporu, nároku nebo kontroverzi mezi vámi a námi nebo mezi vámi a společností Stodge, LLC d/b/a Postscript nebo jakýmkoli jiným poskytovatelem služeb třetí strany jednajícím naším jménem za účelem přenosu mobilního telefonu zprávy v rámci programu, které vyplývají z federálních nebo státních zákonných nároků, nároků podle obecného práva, této smlouvy nebo jejich porušení, ukončení, vymáhání, výkladu nebo platnosti nebo s nimi související, včetně určení rozsahu nebo použitelnosti této smlouvy dohodou o arbitráži, bude takový spor, nárok nebo spor, v plném rozsahu povoleném zákonem, určen arbitráží v Calgary, Alberta před jedním rozhodcem.

Strany souhlasí s předložením sporu k závaznému rozhodčímu řízení v souladu s Obchodními arbitrážními pravidly Americké arbitrážní asociace (“AAA”), které jsou v té době platné. Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, bude rozhodce uplatňovat hmotné právo federálního soudního okruhu, ve kterém se nachází hlavní sídlo společnosti Exquisite Aromas, bez ohledu na jeho kolizní normy. Do deseti (10) kalendářních dnů od doručení žádosti o rozhodčí řízení straně musí strany společně vybrat rozhodce s nejméně pětiletou praxí v této funkci a se znalostmi a zkušenostmi s předmětem sporu. Pokud se strany do deseti (10) kalendářních dnů nedohodnou na rozhodci, může strana požádat AAA o jmenování rozhodce, který musí splňovat stejný požadavek na praxi. V případě sporu rozhodce rozhodne o vymahatelnosti a výkladu této rozhodčí smlouvy v souladu s federálním zákonem o arbitráži („FAA“). Strany se také dohodly, že namísto žádosti o nouzový soudní příkaz se použijí pravidla AAA upravující mimořádná ochranná opatření. Rozhodnutí rozhodce bude konečné a závazné a žádná strana nebude mít právo na odvolání kromě těch, která jsou uvedena v části 10 FAA. Každá strana ponese svůj podíl na poplatcích zaplacených za rozhodce a vedení rozhodčího řízení; rozhodce však bude mít pravomoc nařídit jedné straně, aby zaplatila všechny nebo část těchto poplatků jako součást dobře odůvodněného rozhodnutí. Strany se dohodly, že rozhodce bude mít pravomoc přiznávat odměny advokátům pouze v rozsahu výslovně povoleném zákonem nebo smlouvou. Rozhodce nemá pravomoc udělovat náhradu škody s represivní funkcí a každá strana se tímto vzdává jakéhokoli práva požadovat nebo vymáhat náhradu škody s represivní funkcí v souvislosti s jakýmkoli sporem řešeným arbitráží. Strany souhlasí s tím, že budou rozhodovat výhradně na individuálním základě, a tato dohoda nepovoluje třídní arbitráž ani žádné nároky vznesené jako žalující strana nebo člen třídy v žádném třídním nebo reprezentativním arbitrážním řízení. S výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, nesmí žádná strana ani rozhodce zveřejnit existenci, obsah nebo výsledky jakéhokoli rozhodčího řízení bez předchozího písemného souhlasu obou stran, ledaže by se jednalo o ochranu nebo uplatnění zákonného práva. Pokud je jakákoli podmínka nebo ustanovení tohoto oddílu neplatná, nezákonná nebo nevymahatelná v jakékoli jurisdikci, taková neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost neovlivní žádnou jinou podmínku nebo ustanovení tohoto oddílu ani zneplatní nebo učiní nevymahatelnou takovou podmínku nebo ustanovení v jakékoli jiné jurisdikci. . Pokud z jakéhokoli důvodu spor probíhá u soudu, nikoli v rozhodčím řízení, strany se tímto zříkají jakéhokoli práva na soudní řízení před porotou. Toto ustanovení o rozhodčím řízení přetrvá i po zrušení nebo ukončení vaší smlouvy o účasti v jakémkoli z našich programů.

Různé: Zaručujete a prohlašujete nám, že máte všechna potřebná práva, pravomoc a oprávnění souhlasit s těmito Podmínkami a plnit své povinnosti podle nich, a nic obsaženého v této Smlouvě nebo při plnění takových závazků vás neporuší jiná smlouva nebo závazek. Pokud kterákoli strana v jakémkoli ohledu neuplatní jakékoli právo zde uvedené, nebude to považováno za vzdání se jakýchkoli dalších práv podle této smlouvy. Pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy shledáno nevymahatelným nebo neplatným, bude toto ustanovení omezeno nebo odstraněno na minimální nezbytnou míru, aby tato smlouva jinak zůstala v plné platnosti a účinnosti a vymahatelná. Jakékoli nové funkce, změny, aktualizace nebo vylepšení programu podléhají této smlouvě, pokud není výslovně písemně uvedeno jinak. Vyhrazujeme si právo tuto smlouvu čas od času změnit. Veškeré aktualizace této smlouvy vám budou sděleny. Berete na vědomí svou odpovědnost si tuto Smlouvu čas od času přečíst a být si vědom všech takových změn. Pokračováním v účasti v programu po jakýchkoli takových změnách přijímáte tuto smlouvu v platném znění.

 

Doprava zdarma
Záruka 30 dní
Responzivní zákaznický servis
100% čisté esenciální oleje